22/03/2019 - Πόλη καθαρή, ευκολότερη διακίνηση

Πόλη καθαρή, ευκολότερη διακίνηση

Συνεχίζεται η εκστρατεία καθαριότητας της πόλης από τα αγριόχορτα σε πεζοδρόμια, δρόμους και πανγκέτα.

Για τις ανάγκες της εκστρατείας ο Δήμος Λάρνακας, απασχολεί 8 άτομα από τις λίστες ανέργων, ώστε να ενισχυθεί το υφιστάμενο συνεργείο καθαριότητας. Σημειώνεται ότι αυτή είναι η πρώτη φάση καθαριότητας των πεζοδρομίων και άλλων χώρων η οποία ξεκίνησε στη Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019 και συνεχίζεται.

 

Η ενέργεια αυτή συνεχίζει να αποτελεί μια καινοτομία, αφού ένα συνεργείο απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την καθαριότητα των πεζοδρομίων, δρόμων και παγκέτων από τα αγριόχορτα. Η δράση αυτή  εντάσσεσαι στα πλαίσια της προσπάθειας του Δήμου Λάρνακας για βελτίωση των συνθηκών καθημερινής διαβίωσης, αλλά και ευκολότερης διακίνησης μέσα στην πόλη. 

 

Στα πλαίσια της εκστρατείας αυτής θα καθαριστούν όλες οι περιοχές και Συνοικισμοί της πόλης. Στην παρούσα φάση η καθαριότητα ξεκίνησε από την περιοχή Καμάρων.