25/05/2015 - Πολυπολιτισμικό Φεστιβάλ από το Δήμο Λάρνακας με συγχρηματοδότηση του Ταμείου Ένταξης της ΕΕ και της Κυπριακής Δημοκρατίας

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 24 Μαΐου 2015, το «Πολυπολιτισμικό Φεστιβάλ» του Δήμου Λάρνακας, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και την Κυπριακή Δημοκρατία (Υπουργείο Εσωτερικών).

Το φεστιβάλ, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Ευρώπης, στο Παραλιακό Μέτωπο των Φοινικούδων, εντάσσεται στα προγράμματα ένταξης από Τοπικές Αρχές της Επαρχίας Λάρνακας, που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Ταμείων Αλληλεγγύης και Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών, με τελικό δικαιούχο το Δήμο Αραδίππου και εταίρους το Δήμο Λάρνακας, το Δήμο Λειβαδιών και Τ.Τ. Κέντρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας ΛΤΔ.

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Λάρνακας, κ. Ανδρέας Ν. Λουρουτζιάτης, εξήρε τον ρόλο των Τοπικών Αρχών στη διαμόρφωση των ευρύτερων κοινωνικών συμπεριφορών. Η δραστηριοποίηση και η συμμετοχή τους, πρόσθεσε, κρίνεται αναγκαία στην αξιοποίηση των ήδη προσφερόμενων υπηρεσιών τους για την κοινωνική ενσωμάτωση Υπηκόων Τρίτων Χωρών και την αποδοχή τους από τον τοπικό πληθυσμό. Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι ο Δήμος Λάρνακας θα συνεχίσει να εργάζεται συντονισμένα και μεθοδικά συμβάλλοντας στην προώθηση της ισότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Από πλευράς του, ο Δήμαρχος Αραδίππου, κ. Ευάγγελος Ευαγγελίδης, αναφέρθηκε στο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι Τοπικές Αρχές στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της ομαλής προσαρμογής ανθρώπων διαφόρων εθνικοτήτων. Δεσμεύτηκε δε ότι θα χρησιμοποιηθούν όλες οι δυνατότητες και τα μέσα που παρέχει η ΕΕ για προώθηση των πολιτιστικών, κοινωνικών και οικονομικών συνεργασιών, με στόχο την ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις πόλεις μας.

Εκ μέρους της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, η Λειτουργός κα Χριστίνα Χατζηοικονόμου αναφέρθηκε στο ρόλο των Ταμείων Αλληλεγγύης και Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών, τα οποία αποτελούν ένα χρήσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Ανέφερε, επίσης, ότι για τις δράσεις κάτω από τη νέα δημοσιονομική περίοδο 2014 - 2020 θα προκηρυχθούν οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων μέσα στους επόμενους λίγους μήνες. Καταλήγοντας, τόνισε ότι στην προσπάθεια για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, οι Τοπικές Αρχές είναι οι θεματοφύλακες της στήριξης του συνόλου των πολιτών και της δημιουργίας συνθηκών ενότητας και αλληλεγγύης.

Η εν λόγω δραστηριότητα χρηματοδοτείται κατά 95% από την Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και κατά 5% από την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως και όλες οι δράσεις κάτω από το Ετήσιο Πρόγραμμα του 2013. Τη διαχείριση των Ταμείων Αλληλεγγύης και Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών έχει το Υπουργείο Εσωτερικών.