12/04/2019 - Υπόμνημα προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού για τη δημιουργία της νέας Σχολής "Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας" του Πανεπιστημίου Κύπρου, στη Λάρνακα

 

Υπόμνημα προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού για τη δημιουργία της νέας Σχολής «Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας» του Πανεπιστημίου Κύπρου, στη Λάρνακα

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας εκφράζει έντονα τη δυσαρέσκεια και τις ανησυχίες του όσον αφορά την προώθηση των διαδικασιών για την υλοποίηση της νέας Σχολής «Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας» του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ), στη Λάρνακα.

Η όλη προσέγγιση ξεκίνησε αρχές του 2017, με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, και των στρατηγικών στόχων που είχαν τεθεί, για τη δημιουργία παραρτήματος του ΠΚ, στη Λάρνακα, που θα καλύπτει τους  τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης .

Η δημιουργία της «Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας» έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κύπρου και περιλαμβάνεται στο νέο πρόγραμμα της διακυβέρνησης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο του 2017, μετά από πρόσκληση του ΠΚ, ο Δήμος Λάρνακας συμμετείχε με εκπροσώπους του στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή για την ετοιμασία Τεχνικής Έκθεσης και Προγράμματος Σπουδών καθώς και στις επίσημες σιασκέψεις που ακολούθησαν και διοργανώθηκαν από το ΠΚ για την εξαγγελία της  εν λόγω Σχολής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον τότε Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Προς υλοποίηση του οράματος αυτού, ο Δήμος προσπάθησε να διαδραματίσει ενεργό ρόλο και να συντονίσει διαδικασίες που αφορούσαν ανάμεσα σε άλλα την εξεύρεση προσωρινών κτηριακών υποδομών για την λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος που εξαγγέλθηκε η έναρξη του για το Σεπτέμβρη του 2018 , της νέας σχολής που χρονικά θα ξεκινούσε το 2019, καθώς και του χώρου που θα φιλοξενούσε μελλοντικά την Σχολή.

Ως εκ τούτου, ξεκινήσαμε τις διαδικασίες για την αναπαλαίωση διατηρητέας οικοδομής στο κέντρο της πόλης, συνολικού εμβαδού  1000τμ, με πρόθεση να παραχωρηθεί στο ΠΚ για τον πιο πάνω σκοπό.

Επίσης, μέσα από αλλεπάλληλες συναντήσεις επιδιώκουμε την εξεύρεση τελικής λύσης για την κατάλληλη χωροθέτηση της Σχολής. Στην προσπάθεια αυτή διατρίψαμε στο πολεοδομικό και κατ΄ επέκταση αναπτυξιακό αδιέξοδο της πόλης μας.

Σαφώς ο χώρος των πρώην Διυλιστηρίων θα αποτελούσε τον καλύτερο χώρο για την φιλοξενία εκπαιδευτικών και ερευνητικών κέντρων, γεγονός που θα έδινε ιδιαίτερο νόημα στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Άλλωστε αυτό είχε συμπεριληφθεί και στις προτάσεις του Δήμου στα πλαίσια του Σχεδίου Περιοχής. Όμως, η σημαντική καθυστέρηση στην μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου, ο ελλιπής  προγραμματισμός για την απορρύπανση της περιοχής, καθώς και άλλοι παράμετροι δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια στην παρούσα  φάση να οραματιζόμαστε ανάπτυξη στην περιοχή τα επόμενα 10 χρόνια.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε στις  προσπάθειες του Δήμου προς το Υπουργείο Επικοινωνιών, Μεταφορών και Έργων, οι οποίες δεν είχαν και την ανάλογη θετική ανταπόκριση, είτε είχαν να κάνουν με την  διασφάλιση κατάλληλων  χώρων εντός της ενιαίας ανάπτυξης του Λιμανιού και της Μαρίνας (πριν την προκήρυξη προσφορών)  είτε είχαν να κάνουν με την αξιοποίηση του παλιού αεροδρομίου, που για τόσα χρόνια παραμένει αναξιοποίητο.

Περαιτέρω, είναι γνωστό ότι εκτός από τα πιο πάνω οποιαδήποτε άλλα ελεύθερα τμήματα κρατικής γης είναι δεσμευμένα για εκπαιδευτήρια μέσης εκπαίδευσης και για κυβερνητικά γραφεία (π.χ περιοχή Παμπούλας, Συσκευαστήριο Πατατών κλπ)  .

Ο Δήμος Λάρνακας, έχοντας υπόψη τα πιο πάνω και στη βάση προηγούμενων Υπουργικών αποφάσεων για τη δημιουργία άλλων τμημάτων του ΠΚ στο χώρο της Στέγης Αγ. Χαραλάμπους (πρώην Λεπροκομείο), αλλά συνάμα αρκετά ευαισθητοποιημένο σε θέματα περιβάλλοντος, ανέλαβε την προώθηση και την χρηματοδότηση της μελέτης Δέουσας Εκτίμησης των Επιπτώσεων στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας «Αλυκές Λάρνακας», του Δικτύου NATURA 2000, στα πλαίσια της οποίας θα γινόταν αξιολόγηση ώστε να διαφανεί (i) κατά πόσο ενδείκνυται η χωροθέτηση της συγκεκριμένης ανάπτυξης στην περιοχή και (ii) σε πιο τμήμα της θα ήταν επιθυμητή η ανέγερση κτηρίων και με ποιες παραμέτρους (π.χ. κάλυψη, ύψος κλπ) σύμφωνα με την πρόταση της Διεθνούς Επιτροπής για κτηριακές ανάγκες της τάξης των 20,000τμ.

Στην προσπάθεια αυτή και ενώ ζητήθηκε η εμπλοκή και η καθοδήγηση από αρμόδια κυβερνητικά Τμήματα και το ΠΚ, με στόχο την έναρξη της αναφερόμενης μελέτης τον Ιανουάριο του 2019, εγέρθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

-Tο Τμήμα Δασών, παραμένει στη θέση του για την παραχώρηση συγκεκριμένου τμήματος του τεμαχίου συνολικής έκτασης 11,000 τμ (συμπεριλαμβανομένου  του χώρου της εκκλησίας του Αγίου Χαραλάμπους και  της κατοικίας του πρώην διευθυντή). Ο χώρος κατά γενική ομολογία δεν είναι λειτουργικός για τον σκοπό αυτό τόσο σε σχέση με το μέγεθος όσο και το σχήμα του.

- Το Τμήμα Περιβάλλοντος ζήτησε πλήρη και λεπτομερή μελέτη της ανάπτυξης που αυτό απαιτεί λεπτομερή κτιριακό σχεδιασμό στην παρούσα φάση.

-Το ΠΚ δήλωσε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει με περαιτέρω ενέργειες που αφορούν τη Σχολή, προτού υπάρξουν και οι ανάλογες εγκρίσεις για την ίδρυση και χρηματοδότηση της νέας Σχολής από τα αρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας και Πολιτισμού και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Λάρνακας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τις νέες πρυτανικές αρχές όπου συζητήθηκαν διεξοδικά τα θέματα της νέας σχολής και αποφασίστηκε όπως το ΠΚ προβεί στην ετοιμασία λεπτομερούς Κτιριολογικού Προγράμματος και ταυτόχρονα  Χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου, με κατανομή του κόστους ανά έτος, με στόχο την περαιτέρω και από κοινού συζήτηση του θέματος με αρμόδια Υπουργεία, αρχές Μαρτίου .

Εν αναμονή υλοποίησης των πιο πάνω αποφάσεων καθώς και πιο πρόσφατων δεσμεύσεων του ΠΚ  ότι θα τύχουμε σχετικής ενημέρωσης το συντομότερο δυνατό, πληροφορηθήκαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για πολύ ψηλές δαπάνες που λέχθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή γεγονός που, καθιστούν το έργο εκτός προϋπολογισμού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλεί τόσο τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας και Πολιτισμού όσον και τις αρχές του ΠΚ να προβούν σε συντονισμένες ενέργειες για τον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων ετοιμασίας του σχεδιασμού και εξεύρεσης των αναγκαίων πιστώσεων για την υλοποίηση της ‘’Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας’’.

Η ίδρυση της εν λόγω Σχολής σε συνδυασμό με το νεοσύστατο  ‘’Κέντρο Αριστείας Θαλάσσιας και Ναυτικής Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας’’ που θα γίνει στη Λάρνακα και που μόλις πρόσφατα ενέκρινε την υλοποίηση του με σημαντική χρηματοδότηση η ΕΕ αναμένεται να αποτελέσουν τους καλύτερους πυλώνες για την οικονομική και  πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας στους τομείς της ‘’ Γαλάζιας Οικονομίας’’ με πολλαπλασιαστικά οφέλη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Είναι αξιοσημείωτο ότι το εν λόγω έργο αρίστευσε, αφού κατατάγηκε 3ο πανευρωπαϊκά, ανάμεσα σε δεκάδες προτάσεις γεγονός που καταδεικνύει ότι η θεματολογία του στους τομείς της εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας θα απασχολήσει σοβαρά την ΕΕ τις επόμενες δεκαετίες.