16/02/2018 - Πραγματοποίηση εκδήλωσης για προγράμαμτα επιχορηγήσεων της ΕΕ

Πραγματοποίηση εκδήλωσης για προγράμματα επιχορηγήσεων της ΕΕ

 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου στο Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας, ενημερωτικό σεμινάριο αναφορικά με τις νέες προκηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την ΕΕ. Τα προγράμματα αυτά θα συμβάλλον σημαντικά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και στη καταπολέμηση της ανεργίας, ειδικότερα των ευάλωτων ομάδων.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πάρουν σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με τα σχέδια της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας, καθώς και για τα προγράμματα Leader, των οποίων οι δράσεις θα επικεντρωθούν στον αλιευτικό και καταδυτικό τουρισμό και στον αγροτουρισμό.

Αρκετοί συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τη διοργάνωση τέτοιου είδους εποικοδομητικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων, και ευελπιστούν ότι θα υπάρξει συνέχεια.

Περισσότερες πληροφορίες στο Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας-ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ

Πλατεία Βασιλέως Παύλου

Τηλ.: 24620993

Φαξ: 24626358