24/04/2019 - Πραγματοποίηθηκε την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019, συνεδρία της Καθογητικής Επιτροπής για την μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών....

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 συνεδρία της Καθοδηγητικής Επιτροπής για τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου από το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας στο Βασιλικό. Στη συνεδρία έγινε ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών στις οποίες έχουν προβεί τόσο τα Κυβερνητικά Τμήματα όσον και οι Εταιρείες, καθώς και για τα θέματα που παρουσιάζουν καθυστερήσεις σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα του Μνημονίου Συνεργασίας και Συναντίληψης που έχει υπογραφεί. Διαπιστώνεται ότι τόσον οι Εταιρείες όσον και το Κράτος προβαίνουν σε συγκεκριμένες ενέργειες και υπάρχουν οι προϋποθέσεις να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί.

Για τα υγρά καύσιμα, ανακοινώθηκαν οι συμφωνίες που υπέγραψαν οι δύο Εταιρείες οι οποίες έχουν επιλέξει να μην προχωρήσουν άμεσα με κατασκευή δικών τους εγκαταστάσεων στην περιοχή Βασιλικού, αλλά να φιλοξενηθούν σε εγκαταστάσεις άλλων Εταιρειών που διαθέτουν ήδη ή κατασκευάζουν νέες. Οι άλλες δύο Εταιρείες, αφού εξασφάλισαν τις σχετικές άδειες, εκτελούν αυτή την περίοδο με γοργούς ρυθμούς κατασκευαστικά έργα, τα οποία φαίνεται ότι είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν μέσα στα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα.

Για τις εγκαταστάσεις υγραερίου, οι ενέργειες της Κοινοπραξίας τριών εταιρειών βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο για εξασφάλιση της άδειας οικοδομής. Παράλληλα ο Δήμος έχει ενημερωθεί ότι ήδη η Κοινοπραξία προχώρησε σε παραγγελία του κυρίως εξοπλισμού. Η τέταρτη Εταιρεία παρουσιάζει μια μεγαλύτερη καθυστέρηση σε σχέση με την εξασφάλιση των σχετικών αδειών, ωστόσο η ίδια, θεωρεί ότι η εγκατάσταση θα είναι έτοιμη εντός χρονοδιαγραμμάτων. Καθυστέρηση στους αρχικούς χρόνους παρουσιάζουν και ενέργειες τόσον εκ μέρους των εταιρειών όσον και της Κυβερνητικής πλευράς στο θέμα της κατασκευής του αγκυροβολίου και των αγωγών μεταφοράς των προιόντων και αγωγών πυρόσβεσης.

Ο Δήμος Λάρνακας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αναμένει ότι οι καθυστερήσεις που σημειώνονται θα  απορροφηθούν εντός των τελικών συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων. Για το σκοπό αυτό ο Δήμαρχος Λάρνακας θα καλέσει σε ξεχωριστές συναντήσεις εκπροσώπους των εταιρειών για συζήτηση του θέματος.

Τέλος, ο Δήμος καλεί τους αρμόδιους Υπουργούς να τηρήσουν τα συμφωνηθέντα με τις επηρεαζόμενες Κοινότητες της περιοχής Βασιλικού και να παρέμβουν προληπτικά για να αποτραπούν τυχόν ενέργειες που θα ανατρέψουν τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα μετακίνησης των εγκαταστάσεων.

Ο Δήμος Λάρνακας θα συνεχίσει να παρακολουθεί με πολλή προσοχή άλλες εξελίξεις και θα προβεί σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες κριθούν απαραίτητες.