31/01/2020 - Πράσινη Πόλη η Λάρνακα και Φέτος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ Η ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ

 

Ο Δήμος Λάρνακας ανακοινώνει ότι για τρίτη συνεχή χρονιά βραβεύεται ως Πράσινη Πόλη από την Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης για τα Παγκύπρια Βραβεία Πράσινες Πόλεις & Πράσινες Κοινότητες της Κύπρου.

 

Ο Δήμος βραβεύτηκε για το έργο «Πρόγραμμα μείωσης δημοτικών στερεών αποβλήτων, παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων και πλησίον συναφών χώρων μαζικής παραγωγής αποβλήτων» στην κατηγορία Διαχείριση Αποβλήτων και εντάχθηκε αυτόματα στο Δίκτυο των Πράσινων Πόλεων & Κοινοτήτων της Κύπρου του Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥΚΠΕΕ).

 

Το πρόγραμμα μείωσης στερεών αποβλήτων του Δήμου Λάρνακας διεκπεραιώνεται από το Τμήμα Καθαριότητας και τον Τομέα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Δήμου Λάρνακας σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος του Κράτους.

 

* Στις φωτογραφίες φαίνονται στιγμιότυπα του εξοπλισμού του έργου.