01/03/2016 - Ο Δήμος Λάρνακας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα FIESTA: Family Intelligent Energy Saving Targeted Action

Ζητήστε σήμερα να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα στο σπίτι σας!

Το Πρόγραμμα FIESTA, το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2014 και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (Intelligent Energy Europe), στοχεύει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κυρίως στη χρήση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης και στη συνεπαγόμενη μείωση εκπομπών CO2. Αφορά οικογένειες με παιδιά που οι ανάγκες τους σε θέρμανση και ψύξη είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Μέσω του προγράμματος FIESTA, τα μέλη των οικογενειών με παιδιά που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα ενθαρρυνθούν να αλλάξουν ή/ και να βελτιώσουν τις καθημερινές τους συνήθειες, ώστε να γίνουν ενεργειακά αποδοτικότερες.

Στη Λάρνακα, το FIESTA Energy Help Desk που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του εν λόγω Έργου, είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια ελέγχων ενεργειακής κατανάλωσης που θα πραγματοποιούνται σε νοικοκυριά τα οποία έχουν αιτηθεί υποστήριξης. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ή στο τοπικό FIESTA Energy Help Desk. Οι οικογένειες θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, δωρεάν και θα λάβουν μέρος σε κληρώσεις μικρών και μεγάλων ηλεκτρικών συσκευών καλής ενεργειακής κλάσης.

Για αιτήσεις ελέγχου ενεργειακής κατανάλωσης ή περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.fiesta-audit.eu/el/, να επισκεφθείτε το Γραφείο μας στον 3ο όροφο ή να μας τηλεφωνήσετε στο 24816556.