12/05/2015 - Προγραμματισμένες εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις καθώς και Συνέδρια στη Λάρνακα για την περίοδο από Μάιο μέχρι αρχές Οκτωβρίου 2015

Πολλαπλού ενδιαφέροντος είναι οι μέχρι τώρα προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Δήμου Λάρνακας. Οι  εκδηλώσεις αυτές έχουν ποικιλία στη θεματολογία τους, όπως εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και αθλητικού περιεχομένου. Επίσης προγραμματίζονται 4 Συνέδρια με ξένους ομιλητές.

Οι εκδηλώσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν από το Μάιο μέχρι και τις αρχές Οκτωβρίου 2015 στη Λάρνακα. Σημειώνεται ότι στον κατάλογο προστίθενται και άλλες εκδηλώσεις.

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τη Λάρνακα, όσον αφορά τέτοιου είδους διοργανώσεις, δημιουργεί θετικό αντίκτυπο, μεταξύ άλλων και στον τουρισμό.

Θετικό δε είναι το γεγονός ότι η δυναμικότητα της Λάρνακας σε τουριστικές κλίνες, αυξάνεται λόγω της λειτουργιάς 5 νέων ξενοδοχειακών μονάδων, εντός της πόλης, με περίπου 400 κλίνες.

Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας με όλες τις μέχρι τώρα εκδηλώσεις και Συνέδρια που αφορούν την πιο πάνω περίοδο.