22/06/2018 - Προκήρυξη Διαγωνισμών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

Προκηρύχθηκαν την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018, οι ακόλουθοι δυο Διαγωνισμοί:

  • Δημιουργία Πολυδύμανου Πολυχώρου Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης Δήμου Λάρνακας (Αρ. 33/2018) και
  • Αποκατάσταση Αρχαίου Μνημείου στη Λάρνακα (Αρ. 35/2018)

Ο Διαγωνισμός για τη Δημιουργία Πολυδύμανου Πολυχώρου Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης Δήμου Λάρνακας (Αρ. 33/2018) αφορά την επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενου κτηρίου για τη δημιουργία Πολυδυνάμου Πολυχώρου Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης Δήμου Λάρνακας. Δημιουργία ανοικτού και κλειστού χώρου ενεργητικής απασχόλησης υγιούς ψυχαγωγίας και εκγύμνασης, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των αναγκών ομάδων  πληθυσμού.

Δημιουργία Πολυπολιτισμικού Κέντρου, το οποίο θα στεγάζει τις δράσεις επιμόρφωσης και κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου, καθώς και πολιτιστικές εκδηλώσεις των διαφόρων εθνικοτήτων του πληθυσμού.

Τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του χώρου των Μουσικών Σχημάτων του Δήμου, περιλαμβανομένου και χώρου για το Δημοτικό Ωδείο.

Τη δημιουργία χώρων κοινωνικής συναναστροφής των νέων, αίθουσα εκδηλώσεων και εκθέσεων, παιγνιοθήκη και άλλους χώρους στους οποίους θα παρέχονται διάφορα προγράμματα και πρωτοβουλίες του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και από το Δήμο Λάρνακας.

 

Ο Διαγωνισμός Αποκατάσταση Αρχαίου Μνημείου στη Λάρνακα (Αρ. 35/2018) αφορά την Αποκατάσταση Αρχαίου Μνημείου στη Λάρνακα (Λέσχη Λάρνακας) στην οδό Ζήνωνος Κιτιέως και θα περιλαμβάνει χώρους/ εργαστήρια για περιοδική στέγαση νέων καλλιτεχνών, εκθεσιακό χώρο και μικρό εστιατόριο. Επίσης περιλαμβάνει ανάπλαση εσωτερικής αυλής για φιλοξενία εκθέσεων και εκδηλώσεων.

 

Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και το Δήμο Λάρνακας.