24/01/2020 - Προκήρυξη εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου στο Δήμο Λάρνακας.

Προκήρυξη εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου στο Δήμο Λάρνακας. 

Δύο Επιθεωρητές:

http://www.larnaka.org.cy/el/page/jobs#.XiqxuGgzbce