30/06/2017 - Πρόκληση αρ. 2017-1 (ACTIVE YOUTH) στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχορηγήσεων για την απασχόληση των Νέων

Το Γραφείο Χρηματοδοτικών Μηχανισμών για τις Χορηγίες ΕΟΧ/Νορβηγίας ανακοινώνει την πρόσκληση αρ. 2017-1 (ACTIVE YOUTH) για την υποβολή προτάσεων για τις επιχορηγήσεις για διακρατικά σχέδια στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχορηγήσεων για την απασχόληση των Νέων (Fund for Youth Employment) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2021. 

Περισσότερα θα βρείτε εδώ: