27/02/2018 - Πρόσκληση για πάνδημη συγκέντρωση. Πέμπτη 1η Μαρτίου 2018