06/08/2019 - Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία Μικτής Οικιστικής – Εμπορικής Ανάπτυξης στην ενορία Σκάλας, στο Δήμο Λάρνακας

 

Δια της παρούσης, η A.T.N. GREEN SYNERGY LTD προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες αρχές και κοινό σε Δημόσια Παρουσίαση της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία Μικτής Οικιστικής – Εμπορικής Ανάπτυξης στην ενορία Σκάλας, στο Δήμο Λάρνακας, την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019 στις 11:00 π.μ. στο γραφείο της εταιρείας BS Consulting Engineers (Λεωφ. Αυστραλίας 2, 2ος Όροφος) στην Αραδίππου.

Ο σκοπός της Δημόσιας Παρουσίασης είναι η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αρχών και του κοινού για τα κύρια αποτελέσματα της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για το εν λόγω έργο. Στα πλαίσια αυτά θα δοθεί η δυνατότητα στις ενδιαφερόμενες αρχές και το κοινό να υποβάλουν σχόλια και παραστάσεις για τη Μελέτη προτού αυτή παρουσιαστεί στην Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Το πρόγραμμα της Δημόσιας Παρουσίασης είναι ως εξής:

10:15 – 10:45:  Συνάντηση στον χώρο της προτεινόμενης ανάπτυξης (συμβολή των οδών Πιαλέ Πασά, Αναξίμανδρου και Αμαζόνων, στην περιοχή του ψαρολίμανου) για σύντομη επιτόπια ξενάγηση στην περιοχή του προτεινόμενου έργου.

11:00 - 11:15:    Εγγραφές στο γραφείο της εταιρείας BS Consulting Engineers

11:15 - 12:00:    Παρουσίαση Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ)

12:00 – 13:00:   Ερωτήσεις/ απαντήσεις και Συζήτηση

Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες, τα στοιχεία επικοινωνίας των Μελετητών είναι τα ακόλουθα:

Ι.Α.CO Environmental and Water Consultants Ltd

T: +357 22 429444 - F: +357 22 519904 – E: info@iaco.com.cy