27/03/2014 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Πρακτικές συμβουλές για Εργασία στην ΕΕ και Ευρωπαϊκά Προγράμματα Επιχορήγησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, το Europe Direct Λάρνακας και το
NGO Support Center
σας προσκαλούν σε εκδήλωση με θέμα

«Πρακτικές συμβουλές για Εργασία στην ΕΕ και Ευρωπαϊκά Προγράμματα Επιχορήγησης»

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014
17:00 – 19:00
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Λάρνακα
(πρώην Οθωμανική Τράπεζα, πλησίον κινηματογράφου REX)


Παρακαλώ απαντήστε στο τηλέφωνο: 24620993 ή ηλεκτρονικά: europedirectlarnaca@cytanet.com.cy

Η εκδήλωση θα οπτικογραφείται στα πλαίσια του προγράμματος Reclaiming Europe το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υλοποιείται από το ΡΙΚ1 και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μιχάλης Στυλιανού, Οικονομικός Αναλυτής, Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο «Ευκαιρίες Εργοδότησης στην Ε.Ε»

Αθανασία Κωνσταντίνου, EU Careers Ambassador «Πρακτική άσκηση στην ΕΕ: Πού και πώς να αιτηθείτε»

Νάτια Καραγιάννη, Μέλος Δ.Σ Κέντρου Στήριξης ΜΚΟ, Λειτουργός Έρευνας Πανεπιστήμιο Κύπρου «Απο την ιδέα στην πράξη: Νεανικές ιδέες και προγράμματα επιχορήγησης απο την Ε.Ε»

Θα ακολουθήσει συζήτηση