24/10/2017 - Προσωρινά Βελτιωτικά Μέτρα στην οδό Αρμενικής Εκκλησίας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 

Ο Δήμος Λάρνακας στα πλαίσια βελτίωσης της οδού Αρμενικής Εκκλησίας, τοποθέτησε, ως προσωρινό μέτρο, πασσαλάκια και στις δυο μεριές του δρόμου, με σκοπό την ευκολότερη, αλλά και ασφαλέστερη διακίνηση του κοινού, αμαξιδίων και τροχοκαθισμάτων.

 

Τα μέτρα αυτά είναι προσωρινά, καθότι τον Ιανουάριο του 2019, η εν λόγω περιοχή εντάσσεται στο σχέδιο ανάπλασης δρόμων - αναδιαμόρφωση πεζοδρομίων του Εμπορικού Κέντρου και διευκόλυνσης ΑΜΕΑ.

 

Η προσβασιμότητα, η δυνατότητα δηλαδή, να μπορεί κάθε άτομο αυτόνομα με ασφάλεια και με άνεση να προσεγγίζει και να χρησιμοποιεί τις υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά, αποτελεί προτεραιότητα του Δήμου Λάρνακας. Έτσι λοιπόν η προσδοκία για υλοποίηση του οράματος για μια προσβάσιμη πόλη για όλους, αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα. Από αυτή την υλοποίηση δεν θα ωφεληθούν μόνο τα άτομα με αναπηρία, αλλά και η κοινωνία στο σύνολο της, αφού μια κοινωνία που αποκλείει ένα μέρος της, είναι μια αποδυναμωμένη κοινωνία.

 

Σημειώνεται ότι οι εργασίες για καλύτερη πρόσβαση και διακίνηση σε διάφορα σημεία της πόλης άρχισαν από τις 31 Μαΐου 2017.