31/01/2020 - Προσωρινές Τροχαίες Ρυθμίσεις λόγω των εργασιών για την ανάπλαση οδών και διευκολύνσεις ΑΜΕΑ στο Κέντρο της Λάρνακας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΜΕΑ

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει ότι από τη Δευτέρα 3/02/2020 αρχίζουν οι εργασίες για την συμπλήρωση της ανακατασκευής τμήματος της οδού Ερμού από τη συμβολή της με τις οδούς Γαλιλαίου και Αθηνάς μέχρι την Πλατεία Ερμού.

 

Για τις ανάγκες του πιο πάνω έργου, σύμφωνα με τον περί δήμων Νόμο και τους περί Τροχαίας Δημοτικούς Κανονισμούς  Λάρνακας, για σκοπούς τροχαίων ρυθμίσεων και με την κατά νόμο συναίνεση του Αρχηγού της Αστυνομίας θα εφαρμοστούν προσωρινά μέτρα τροχαίας ως πιο κάτω, τα οποία θα ισχύουν από τη Δευτέρα 3/02/2020:

  • Μονοδρόμηση της οδού Αθήνας, από τη συμβολή με την οδό Κωνσταντίνου Καλογερά, μέχρι τη συμβολή με την οδό Έρμου, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Κωνσταντίνου Καλογερά.
  • Άρση της μονόδρομης κατεύθυνσης του τμήματος της οδού Κωνσταντίνου Καλογερά, από τη συμβολή της με την οδό Αθήνας, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Διγενή Ακρίτα και τη μετατροπή της σε δρόμο αμφίδρομης κυκλοφορίας οχημάτων.
  • Αντιστροφή της μονοδρόμησης της οδού Διγενή Ακρίτα, από τη συμβολή με την οδό Ερμού, μέχρι τη συμβολή την οδό Κωνσταντίνου Καλογερά, με επιτρεπόμενη κατεύθυνσης προς την οδό Έρμου.

 

Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω προσωρινών μέτρων τροχαίας θα τοποθετηθούν τα κατάλληλα σήματα τροχαίας, απαγορευτικές και κατευθυντήριες πινακίδες παράκαμψης σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Παράλληλα θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την απρόσκοπτη διακίνηση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

 

Παρακαλείται το κοινό όπως συμμορφώνεται στις υποδείξεις της Τροχαίας, της Τροχονομίας του Δήμου Λάρνακας και στα σήματα τροχαίας.

Ο Δήμος Λαρνακας απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία που πιθανόν να προκληθεί και συνιστά την κατανόηση και την συνεργασία σας ούτως ώστε να επιτευχθεί όσο το συντομότερο δυνατό η αποπεράτωση του έργου.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 31 Ιανουαρίου 2020