26/07/2019 - Προσωρινή αντιστροφή της μονοδρόμησης Τμήματος της οδού αρμενικής εκκλησίας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 

Με το κλείσιμο της οδού Βασιλέως Ευαγόρου για το Έργο «Ανάπλαση οδών και διευκόλυνση ΑΜΕΑ στο Κέντρο της Λάρνακας», η πρόσβαση στην οδό Γαλιλαίου για τα οχήματα που προέρχονται από τη Λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου (φώτα Ακρόπολης και Costa Coffee)  είναι πλέον πολύ δύσκολη, καθότι η επιτρεπόμενη πορεία από την οδό Ερμού οδηγεί σήμερα μέσω της οδού Κοδριγκτώνος δεξιά στην Αρμενικής Εκκλησίας και στη συνέχεια Ερμού, Ζήνωνος Κιτιέως κ.ο.κ.

 

Για μετριασμό του προβλήματος και μερική ικανοποίηση των παραπονουμένων και μέσα στα πλαίσια της κυκλοφοριακής διαχείρισης του Έργου, ζητήθηκε και εξασφαλίστηκε η κατά νόμο συναίνεση του Αρχηγού Αστυνομίας για αντιστροφή της μονοδρόμησης του τμήματος της οδού Αρμενικής Εκκλησίας από τη συμβολή με την οδό Ζήνωνος Πιερίδη, μέχρι τη συμβολή με την οδό Κοδριγκτώνος με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Ζήνωνος Πιερίδη η οποία τέθηκε σε ισχύ από σήμερα 25 Ιουλίου 2019.

 

Με τη διευθέτηση αυτή τα οχήματα με πορεία από τις οδούς Ερμού – Κοδριγκτώνος θα μπορούν στη συμβολή με την Αρμενικής Εκκλησίας, να κατευθύνονται δεξιά ή αριστερά αναλόγως του προορισμού τους.

 

Η ρύθμιση θα υλοποιηθεί από τον Εργολάβο του Έργου και θα διαρκέσει όσο διάστημα θα βρίσκεται κλειστή για εκτέλεση εργασιών η οδός Βασιλέως Ευαγόρου.