29/01/2021 - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ

ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

 

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει ότι από τη Δευτέρα 1/02/2021 αρχίζουν εργασίες για την τοποθέτηση υπόγειων καλωδίων της ΑΗΚ στις οδούς Αριστοτέλους Φιλοσόφου, Δημοτικής Αγοράς και σε τμήμα της οδού Γεωργίου Δρουσιώτη. Οι εν λόγω οδοί θα παραμείνουν κλειστές κατά διαστήματα και για περίοδο 3 εβδομάδων. Για σκοπούς κυκλοφοριακής διαχείρισης στο εμπορικό κέντρο της πόλης και λόγω των εργασιών που εκτελούνται ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή για το Έργο Ανάπλασης Οδών και Διευκόλυνση ΑΜΕΑ και το Έργο Ανέγερσης Δημοτικής Αγοράς, θα γίνουν αντιστροφές μονοδρόμων.

 

Σύμφωνα με τον περί Δήμων Νόμο και τους περί Τροχαίας Δημοτικούς Κανονισμούς  Λάρνακας, για σκοπούς τροχαίων ρυθμίσεων και με την κατά νόμο συναίνεση του Αρχηγού της Αστυνομίας θα εφαρμοστούν προσωρινά μέτρα τροχαίας ως πιο κάτω, τα οποία θα ισχύουν από τη Δευτέρα 1/02/2021:

 

  • Προσωρινή αντιστροφή της μονόδρομης κατεύθυνσης του τμήματος της οδού Αγίου Λαζάρου από την συμβολή της με την Πλατεία Αγίου Λαζάρου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Μιχαλάκη Παρίδη με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την Πλατεία Αγίου Λαζάρου.

 

  • Προσωρινή αντιστροφή της μονόδρομης κατεύθυνσης της οδού Λέοντος Σοφού από τη συμβολή της με την οδό Δημητρίου Δημητριάδη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αγίου Λαζάρου με  επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Δημητρίου Δημητριάδη.

 

  • Προσωρινή αντιστροφή της μονόδρομης κατεύθυνσης της οδού Δημητρίου Δημητριάδη από τη συμβολή της με την οδό Νικολάου Ρώσσου, μέχρι  τη συμβολή της με την οδό Λέοντος Σοφού με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Νικολάου Ρώσσου.

 

Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω προσωρινών μέτρων τροχαίας θα τοποθετηθούν τα κατάλληλα σήματα τροχαίας, απαγορευτικές και κατευθυντήριες πινακίδες παράκαμψης σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Παράλληλα θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την απρόσκοπτη διακίνηση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

 

Παρακαλείται το κοινό όπως συμμορφώνεται στις υποδείξεις της Τροχαίας, της Τροχονομίας του Δήμου Λάρνακας και στα σήματα τροχαίας.

Ο Δήμος Λαρνακας απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία που πιθανόν να προκληθεί και συνιστά την κατανόηση και την συνεργασία σας ούτως ώστε να επιτευχθεί όσο το συντομότερο δυνατό η αποπεράτωση του έργου.