21/12/2018 - Πρώτη Συνεδρία της Διυπουργικής Επιτροπής

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 η πρώτη συνεδρία της Διυπουργικής Επιτροπής που διόρισε το Υπουργικό Συμβούλιο με σκοπό το συντονισμό και την εφαρμογή της πολιτικής της Κυβέρνησης για τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων υγρών καυσίμων, υγραερίου και ασφάλτου από τη Λάρνακα στην Περιοχή Βασιλικού εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν καθοριστεί.

Στη συνεδρία συμμετείχαν και οι Δήμαρχοι Λάρνακας και Λιβαδιών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τους αρμόδιους Υπουργούς, για τις ενέργειες που έγιναν για τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων, καθώς και για ζητήματα  που προέκυψαν και δυσχεραίνουν το έργο της μετακίνησης και χρήζουν επίλυσης.

Για το θέμα των υγρών καυσίμων, δύο εταιρείες, αφού εξασφάλισαν τις σχετικές άδειες, άρχισαν με βάση τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα κατασκευαστικές εργασίες, είτε για επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων τους, είτε για κατασκευή νέων. Στη συνεδρία έγινε αναφορά  και για θέματα που χρήζουν περαιτέρω χειρισμού εκ μέρους μίας εταιρείας για την Έκθεση Ασφάλειας για θέματα SEVESO, στα οποία η εταιρεία θα πρέπει να ανταποκριθεί άμεσα. Οι άλλες δύο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση των υγρών καυσίμων έχουν επιλέξει ενδιάμεση λύση («φιλοξενία» σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις άλλων εταιρειών) και αναμένεται σύντομα η ανακοίνωση και υπογραφή δεσμευτικών συμφωνιών.

Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις υγραερίου, βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για αδειοδοτήσεις  των τεσσάρων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα, ενώ αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέχρι το τέλος του χρόνου ο τελικός σχηματισμός της κοινοπραξίας. Από πλευράς Δήμου Λάρνακας ξεκαθαρίστηκε ότι οι οποιεσδήποτε αποφάσεις των εταιρειών δεν θα πρέπει να αλλάξουν τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα. Στη συνεδρία της Διυπουργικής Επιτροπής συζητήθηκε και το θέμα  της έκδοσης άδειας, εκ μέρους της Αρχής Λιμένων Κύπρου, για κατασκευή του αγκυροβολίου στις  τέσσερις εταιρείες που έχουν αιτηθεί και καθορίστηκαν συγκεκριμένες αρχές και όροι τους οποίους το Κράτος θα πρέπει να επιβάλει για δίκαιη και σωστή χρήση του αγκυροβολίου.

Για το Διάταγμα Τερματισμού Χρήσης, το οποίο για τις εγκαταστάσεις των υγρών καυσίμων έχει λήξει από την 1 Μαρτίου 2018, η Διυπουργική Επιτροπή αποφάσισε, αφού αξιολογηθούν και κριθούν ικανοποιητικές οι ενέργειες των εταιρειών που με βάση τα χρονοδιαγράμματα έπρεπε να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου, να ανανεωθεί για 3 μήνες.

Τέλος, για το Σχέδιο Περιοχής στη Λάρνακα το οποίο έχει καθυστερήσει σε σχέση με τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα του Μνημονίου, στη συνεδρία έγινε ενημέρωση ότι, αφού ολοκληρώθηκαν οι σχετικές διαβουλεύσεις και διαδικασίες, αναμένεται τις επόμενες μέρες με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η έκδοση σχετικού διατάγματος και η δημοσιοποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πριν την τελική δημοσίευση του Σχεδίου Περιοχής.

Ο Δήμος Λάρνακας θεωρεί ότι, με σωστή δουλειά και έλεγχο από την Καθοδηγητική και Διυπουργική Επιτροπή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για υλοποίηση των δύο χρονοδιαγραμμάτων. Οι επόμενοι μήνες είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι για το θέμα της μετακίνησης των εγκαταστάσεων υγραερίου, νοουμένου ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες και όλοι οι εμπλεκόμενοι οφείλουν να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις, θα ενημερώνει τους πολίτες της πόλης και επαρχίας Λάρνακας και θα παρεμβαίνει εκεί και όπου χρειάζεται. Αναλόγως των εξελίξεων, ο Δήμος Λάρνακας προτίθεται να συγκαλέσει νέα Πανδημοτική Συγκέντρωση, ή όποια άλλη δράση κρίνει αναγκαία για ενημέρωση ή/και κινητοποίηση των πολιτών.