29/09/2020 - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ CMMI ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΤΕΠΑΚ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ CMMI

ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΤΕΠΑΚ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου υπέγραψε τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 Πρωτόκολλα Συνεργασίας με το Δήμο Λάρνακας και του Κέντρου Αριστείας Θαλάσσιας και Ναυτικής Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας (Cyprus Marine and Maritime Institute-CMMI).

Το πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Δήμο Λάρνακας υπέγραψαν εκ μέρους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και εκ μέρους του Δήμου, ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας, ο Αντιδήμαρχος Ιάσων Κ. Ιασωνίδης και ο Δημοτικός Σύμβουλος Αυξέντης Ευαγγέλου.

Η συνεργασία καλύπτει τους παρακάτω τομείς:

  • Κοινές πολιτιστικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες
  • Συμβουλευτικές- Επιστημονικές Υπηρεσίες και Μελέτες
  • Κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα
  • Τοποθέτηση φοιτητών σε εργασιακούς χώρους
  • Ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος

Μιλώντας στο πλαίσιο ειδικής τελετής, ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης αναφέρθηκε στις μεγάλες προοπτικές συνεργασίας που υπάρχουν τόσο με το Δήμο και την πόλη της Λάρνακας όσο και με το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (Cyprus Marine and Maritime Institute-CMMI), σημειώνοντας ότι  το ΤΕΠΑΚ δεν περιορίζεται σε μια επαρχία. Κτηριακά μπορεί να περιορίζεται σε μια γεωγραφική ακτίνα αλλά οι γνώσεις και οι δραστηριότητες ενός Πανεπιστημίου εκτείνονται παγκόσμια, είπε ο κ. Ζαφείρης.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας αναφέρθηκε στα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της συνεργασίας του ΤΕΠΑΚ με το Δήμο Λάρνακας και στην ανάγκη διεύρυνσης και ανάπτυξης αυτής της συνεργασίας για το καλό του τόπου.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας CMMI υπέγραψαν ο Πρύτανης, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και ο Διευθυντής  του Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία Ζαχαρίας Σόκουρος στους τομείς της ναυτιλίας και της θαλάσσιας έρευνας καθώς επίσης της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, αναγνωρίζοντας τη σημασία και το αμοιβαίο όφελος που θα προκύψει από τη διμερή συνεργασία στους τομείς αυτούς με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της  ναυτιλιακής και θαλάσσιας βιομηχανίας στην περιοχή και ευρύτερα.

H συνεργασία θα επιτευχθεί μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων, τη συμμετοχή ερευνητών και από τα δύο μέρη σε αμοιβαία συμφωνημένα ερευνητικά έργα και της μακροπρόθεσμης ερευνητικής συνεργασίας σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους τομείς της ναυτιλίας και της θάλασσας.

Αναγνωρίζοντας ότι η ανταλλαγή ικανοτήτων και γνώσεων είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των ναυτιλιακών και θαλάσσιων τομέων, όπως αναφέρεται στο Πρωτόκολλο, τα μέρη θα προσπαθήσουν, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και των κανονισμών τους, να συνεργαστούν από κοινού για τη διοργάνωση διδακτορικών προγραμμάτων, μεταπτυχιακών μαθημάτων, εκπαιδευτικών μαθημάτων, προγραμμάτων ανταλλαγών, τη συνδεση ακαδημίας με τη ναυτιλιακή βιομηχανία βιομηχανικών, σεμινάρια, συμπόσια, εργαστήρια και συνέδρια σχετικά με τη ναυτιλιακή και τη θαλάσσια επιστήμη και τεχνολογία.

Τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν την ανταλλαγή ερευνητών, φοιτητών, ακαδημαϊκών και άλλων εμπειρογνωμόνων στη θαλάσσια και ναυτιλιακή βιομηχανία, καταλήγει το Πρωτόκολλο.