23/01/2019 - Έργα Αποχετεύσεων στη Λάρνακα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Έργα Αποχετεύσεων στη Λάρνακα

 

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) σας πληροφορεί ότι έχει υπογράψει Συμφωνία με την Kοινοπραξία S. HADJICHRISTOFI COΝSTRUCTIONS LTD – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε., στις 21.01.2019 για την υλοποίηση του Έργου ‘‘Κατασκευή Αντλιοστασίου S8, εγκατάσταση αγωγών μεταφοράς όμβριων υδάτων και εκτέλεση συναφών εργασιών’’, μέσα στα προγραμματισμένα πλαίσια των κατασκευαστικών Έργων του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας.

 

Το εν λόγω Έργο αφορά την κατασκευή αντλιοστασίου ομβρίων υδάτων και μικρού μήκους δικτύου ομβρίων υδάτων, που θα κατασκευαστούν στη περιοχή ανατολικά της Λεωφόρου Αλέξανδρου Παναγούλη και βόρεια της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού, στη Λάρνακα.

 

Η πιο πάνω περιοχή διαχρονικά, κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου, με τις πρώτες βροχές παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα πλημμυρών. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, θα επέλθει σημαντική βελτίωση στην αναφερόμενη περιοχή.

 

Το Έργο περιλαμβάνει κατάργηση του υφιστάμενου αντλιοστασίου ομβρίων υδάτων που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής και την κατασκευή ενός αντλιοστασίου ομβρίων υδάτων, με τα συναφή δίκτυα γύρω από αυτό.

 

Η αξία  του έργου είναι  €1.232.799,65 πλέον ΦΠΑ.

 

Τα κατασκευαστικά έργα προγραμματίζονται να αρχίσουν τον Μάρτιο 2019 και θα ολοκληρωθούν σε 52 εβδομάδες.

 

 

 

 

 

Πρόεδρος ΣΑΛ

23/01/2019