08/08/2013 - Έργα Αποχετεύσεων στη Λάρνακα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) υπέγραψε την Πέμπτη 08/08/2013 στα γραφεία του Δήμου Λάρνακας συμβόλαιο συνεργασίας με την εργοληπτική εταιρεία Iacovou-Zemco Joint Venture, για ακόμη ένα κατασκευαστικό έργο της Β΄ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας (Συμβόλαιο C12).

Το έργο αφορά την κατασκευή 22 χλμ. δικτύου λυμάτων, 7 χλμ. δικτύου ομβρίων υδάτων και ενός αντλιοστασίου λυμάτων στην περιοχή που περικλείεται από τις λεωφόρους Στρατηγού Τιμάγια, Γρ. Διγενή και Γρ. Αυξεντίου και οδούς Κιλκίς, Κίμωνος και Πετράκη Κυπριανού.

Στην εργοληπτική εταιρεία Iacovou-Zemco Joint Venture κατακυρώθηκε το έργο αξίας €7.476.000,00 κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού.

Τα κατασκευαστικά έργα θα αρχίσουν τον προσεχή Σεπτέμβριο και θα ολοκληρωθούν σε 2 χρόνια, ενώ τα κατασκευαστικά έργα της  Β’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας συνεχίζονται.

Η Β΄ Φάση του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 200 χλμ. αγωγούς αποχέτευσης λυμάτων, 50 χλμ. αγωγούς αποχέτευσης ομβρίων, 15 αντλιοστάσια και επέκταση του υφιστάμενου Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων, θα ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι το έτος 2015.