06/11/2014 - Ρυθμιστικό Σχέδιο Υψηλού Επιπέδου για την ανάπτυξη Υδρογονανθράκων

Έκθεση για τις περιβαλλοντικές και κοινωνικο-οιξκονομικές επιπτώσεις που πηγάζουν απο τη χρήση του λιμένα της Λάρνακας ως Εφοδιαστική Βάση για υπεράκτιες ερευνητικές επιχειρήσεις γεώτρησης!

Κατεβάστε την εδώ.