27/08/2020 - ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ

Το Σχέδιο Περιοχής πρώην Διυλιστηρίων στην Αστική Περιοχή των Δήμων Λαρνακας και Λιβαδιών έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020.

Το εν λόγω Σχέδιο περιέχει στοιχεία και πολιτικές που συμπορεύονται σε μεγάλο βαθμό με τα οράματα και τη στρατηγική του Δήμου Λάρνακας και ως ένα πολύ θετικό βήμα σε σχέση με την ανάπτυξης της περιοχής.

Συγκριμένα, εισάγει μοντέρνες μεθόδους ενεργής πολεοδομίας όπως αστικό αναδασμό, οικογειτονιές, πολυλειτουργικότητα και προωθεί την αειφορία, τη βιώσιμη κινητικότητα και την κυκλική οικονομία κάτω από την ομπρέλα της ολοκληρωμένης Αστικής Αναζωογόνησης που περικλείει περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολεοδομικές, αρχιτεκτονικές, πολιτιστικές και άλλες παραμέτρους.

Το Σχέδιο Περιοχής καθορίζει περιοχές ανάπτυξης με τις πιο κάτω χρήσεις:

(α) Κεντρικός Πολυλειτουργικός Πυρήνας (ΚΠΠ):  Επιτρέπεται ένα ευρύ φάσμα χρήσεων

(β) Ζώνη Ειδικών Αστικών Αναπτύξεων (ΖΕΑΑ): Επιτρέπεται ένα ευρύ φάσμα χρήσεων

(γ) Ζώνη Τουρισμού και Οικογειτονιών: Τουριστικές και Οικιστικές χρήσεις

(δ) Ζώνη Αθλητισμού – Ψυχαγωγίας

(ε) Οικιστικές Περιοχές και Οικογειτονιές

(στ) Άξονες και Κέντρα Εμπορικής Δραστηριότητας

(ζ) Περιοχή Εξειδικευμένων Αναπτύξεων

 

Η πυκνότητα ανάπτυξης και οι πολεοδομικοί συντελεστές στηρίζονται στο πρότυπο της πυραμίδας που επιτρέπει ψηλότερους συντελεστές δόμησης στο κέντρο της περιοχής ΚΠΠ με κλιμακωτή μείωση προς τη θάλασσα.

Το σχέδιο προτείνει καινοτόμα έργα μεταξύ των οποίων:

  • Δημιουργία Αστικής Πλατείας στα όρια της επαφής της ΚΠΠ με τον παραλιακό δρόμο Λάρνακας – Δεκέλειας.
  • Δημιουργία επίχωσης με μορφή εκτεταμένου δημόσιου γραμμικού πάρκου σε όλο το παραλιακό μέτωπο (αρχιτεκτονικός διαγωνισμός).
  • Δημιουργία πολυλειτουργικού/περιβαλλοντικού άξονα στην οδό Ψηλορείτη (αλέα).
  • Αναδιαμόρφωση της κοίτης του ποταμού Αρχαγγέλου Καμίτση και όλων των καναλιών.
  • Δημιουργία οικογειτονιών.
  • Δημιουργία κηπούπολης (Αρκολείβαδα).

Τα έργα προτεραιότητας χωρίζονται σε 3 φάσεις.

Α. Έργα άμεσης προτεραιότητας

            (α) Επίχωση / θωράκιση / παραλιακή προκυμαία.

            (β) Διαμόρφωση / συμπλήρωση οδικού δικτύου.

Β. Έργα προτεραιότητας

            (α) Αναδιαμόρφωση κοίτης ποταμού Αρχάγγελου Καμίτση.

            (β) Διαμόρφωση παραλιακού δρόμου.

            (γ) Διαμόρφωση οδού Ψηλορείτη.

Γ. Άλλα έργα

            (α) Ανάδειξη – διαμόρφωση υδατορεμάτων.

(β) Δίκτυο πεζοδρόμων / ποδηλατοδρόμων-σύνδεση με λίμνη Ορόκλινης και πόλη.

Σχέδιο Περιοχής πρώην Διυλιστηρίων στην Αστική Περιοχή των Δήμων Λαρνακας και Λιβαδιών στην παρούσα φάση βρίσκεται στη διαδικασία μελέτης του από το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας, το οποίο αφού το μελετήσει διεξοδικά, θα επανέρθει με επιπρόσθετες εισηγήσεις.

Τόσο η μετακίνηση των Υγρών Καυσίμων, που έχει επιτευχθεί, όσο και η δημοσίευση του Σχεδίου Περιοχής πρώην Διυλιστηρίων αποτελούν άκρως θετικές εξελίξεις τις οποίες ο Δήμος Λάρνακας χαιρετίζει.  Αποτελεί διαβεβαίωση ότι η διαδικασία αυτή είναι χωρίς επιστροφή. Παρόλα αυτά, μας ανησυχεί ιδιαίτερα η καθυστέρηση της μετακίνησης των εγκαταστάσεων υγραερίου και της μετακίνησης των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ασφάλτου.

Για τα λόγω έχουν τροχοδρομηθεί διάφορες ενέργειες με αρχή την συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στις 31 Αυγούστου 2020, κατά την οποία θα συζητηθούν αυτά τα δύο θέματα. Επίσης, εντός Σεπτεμβρίου 2020 ο Δήμος Λάρνακας θα επανέρθει με ενημέρωση και εισηγήσεις για την πορεία επίτευξης του μεγάλου στόχου της πόλης και επαρχίας Λάρνακας που είναι η μετακίνηση όλων των επικίνδυνων εγκαταστάσεων από το Παραλιακό Μέτωπο της Λάρνακας. 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 24 Αυγούστου 2020