15/01/2021 - «ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ»

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

«ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ»

 

Το «Συγκρότημα Κοινωνικής Κατοικίας στην Ενορία Αγίου Νικολάου στο Δήμο Λαρνακας» προωθείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) σε συνεννόηση με τον Δήμο Λάρνακας.

 

Ο σχεδιασμός του εν λόγω Έργου έχει επιλεγεί μέσα από Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ο οποίος έχει ολοκληρωθεί περί τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς. Ήδη η Ομάδα  Μελέτης, η οποία απαρτίζεται από τους Μαρίνα Κουνάβη, Ann-Sereine Tremblay και Jan Kudlicka, έχει ήδη ξεκινήσει διαβουλεύσεις με όλα τα εμπλεκόμενα Τμήματα και Υπηρεσίες και αναμένεται περί τα τέλη Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους να υποβληθεί από τον ΚΟΑΓ σχετική αίτηση στο Δήμο Λάρνακας για εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας.

Το Έργο θα αποτελείται από 32 οικιστικές μονάδες των 2, 3 και 4ων υπνοδωματίων με σύγχρονη αρχιτεκτονική έκφραση και θα υλοποιηθεί σε πρώην δημοτικό τεμάχιο συνολικής έκτασης 4000 τ.μ.,  το οποίο απέκτησε ο ΚΟΑΓ για το σκοπό αυτό.

Ο προτεινόμενος σχεδιασμός πέραν από το οικιστικό συγκρότημα το οποίο είναι σχεδιασμένο με βάση τις αρχές αειφόρου και περιβαλλοντικού σχεδιασμού περιλαμβάνει ποιοτικούς χώρους πρασίνου και κοινωνικής συναναστροφής των κατοίκων. Η ανάπτυξη χωροθετείται σε αναπτυσσομένη οικιστική περιοχή του Δήμου Λάρνακας, η οποία περιβάλλεται από σημαντικές κύριες αστικές, δημόσιες και εμπορικές χρήσεις. Συνδέεται με άρτιο οδικό δίκτυο που εξυπηρετείται από δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών και ποδηλατοδρόμων.

Η παραχώρηση των κατοικιών θα γίνει βάση οικονομικών και άλλων κριτηρίων που θα θέσει ΚΟΑΓ.

Οι εργασίες υλοποίησης υπολογίζεται να ξεκινήσουν το πρώτο τρίμηνο του 2022 και θα έχουν διάρκεια 18 μήνες. Ο προϋπολογισμός του Έργου εκτιμάται στα   €5.000.000.

Ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας, εκφράζει την πλήρη ικανοποίηση του και ευχαριστεί τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  του ΚΟΑΓ καθώς και όλους έχουν συμβάλει στην προώθηση του οράματος αυτού.

Με δεδομένο ότι η κατοικία αποτελεί αγαθό με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία ο Δήμαρχος Λάρνακας σημειώνει ότι κάθε πολίτης πρέπει να διαθέτει μια αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή κατοικία. Η κοινωνική στέγαση είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι δημόσιες και τοπικές αρχές μπορούν να απαντήσουν στην αδυναμία της αγοράς κατοικίας να καλύψει το σύνολο των αναγκών στέγασης σε προσιτή τιμή είτε για αγορά είτε για ενοίκιο.

 

Ο Δήμος Λάρνακας ήδη επεξεργάζεται και άλλες προτάσεις με σκοπό την περαιτέρω  ενίσχυση και συνέχιση της κοινωνικής στήριξης στην Λάρνακα. τις οποίες θα προωθήσει στον ΚΟΑΓ μετά την ολοκλήρωση του εν λόγω Έργου.