20/07/2020 - Σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας οι κάτοχοι σκύλων έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν άδεια/ες κατοχής για το/ους σκύλο/ους τους, εφόσον το/α αναφερόμενο/α ζώο/α σας είναι ηλικίας έξι (6) μηνών και άνω.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας οι κάτοχοι σκύλων έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν άδεια/ες κατοχής για το/ους σκύλο/ους τους, εφόσον το/α αναφερόμενο/α ζώο/α σας είναι ηλικίας έξι (6) μηνών και άνω.

 

Η άδεια κατοχής σκύλου ισχύει για ένα χρόνο, από την ημερομηνία έκδοσής της.

 

Οι κάτοχοι σκύλων  καλούνται να φροντίσουν το ταχύτερο για την εξασφάλιση της/ων αναγκαίας/ων  άδειας/ών από τα Γραφεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας στο Δήμο Λάρνακας στο Κέντρο Εξυπηρέτηση του Δημότη.

 

Για την έκδοση / ανανέωση της/ων αναφερόμενης/ων άδειας/ών είναι αναγκαία η προσκόμιση των ακόλουθων:

α          Άδεια/ ες για το προηγούμενο έτος εάν υπάρχει/ουν.

β.         Έντυπο σήμανσης σκύλου (Microchip) από τον κτηνίατρό σας.

γ.         Δελτίο παρακολούθησης και εμβολίων του/ων σκύλου/ων από τον Κτηνίατρο.

δ.         Πιστοποιητικό/α Εγγραφής του/ων ζώου/ων συντροφιάς στο μητρώο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

 

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

 

  1. Δικαίωμα κατοχής σκύλου έχουν άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών.

 

  1. Τα δικαιώματα για την αναφερόμενη άδεια είναι €20,50 για αρσενικό, θηλυκό, ή στειρωμένο σκύλο. Για επικίνδυνες φυλές (America Pit Bull, Pit Bull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brazileiro, Japanese Tossa) τα δικαιώματα είναι €170. Σημειώνεται ότι οι σκύλοι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία (επικίνδυνες φυλές) πρέπει να στειρώνονται βάσει Νόμου.

 

  1. Τοποθέτηση πινακίδας στην εξώπορτα / καγκελόπορτα (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΥΛΟΣ).

 

  1. Έχετε το σκύλο σας υπό την άμεση επίβλεψη και φροντίδα σας.

 

  1. Να είναι πάντοτε δεμένο με λουρί όταν τον συνοδεύετε και να είστε εφοδιασμένοι με γάντια, σακουλάκια κτλ για την περισυλλογή περιττωμάτων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ αποτείνεστε στα τηλέφωνα: 70003100, 24816583 και 24366616, Δευτέρα – Παρασκευή, 7:30 – 14:00.

 

Τονίζεται με έμφαση ότι, στην περίπτωση που δεν υπάρχει ανταπόκριση προς τα ανωτέρω, ο Δήμος Λάρνακας δεν θα έχει άλλη επιλογή από τη λήψη των προβλεπόμενων, από τη σχετική Νομοθεσία, μέτρων.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 20 Ιουλίου 2020