13/11/2015 - Επαλήψεις οδών

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας, σε Συνεδρία του την Πέμπτη 12 Νοέμβριου 2015, συζήτησε μεταξύ άλλων και το θέμα της κακής κατάστασης των δρόμων και την επείγουσα ανάγκη επαλείψεων.

Αποφάσισε όπως σε πρώτη φάση προκηρυχθούν άμεσα  προσφορές για ολικές επαλείψεις για  κύριες συλλεκτήριες οδούς, όπως τις οδούς Αγίου Γεωργίου Μακρή, Αριστοφάνους, Λεωφ. 1ης Απρίλιου, Λεωφ. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου κ.α. με συνολικό κόστος €848.000,00+ΦΠΑ.

Επιπλέον, αποφάσισε όπως γίνει επάλειψη σε 8 οδούς στην Τ/Κ Συνοικία «Σκάλα», το κόστος της οποίας θα ανέρχεται στα €155.000+ΦΠΑ.

Αναμένεται επίσης η υλοποίηση του εγκεκριμένου κονδυλίου για ολική επάλειψη των Κεντρικών Λεωφόρων Αρτέμιδος, Γρίβα Διγενή και Γρηγόρη Αυξεντίου, την ευθύνη των οποίων έχει το Τμήμα Δημοσίων Έργων.