23/03/2018 - Συναντήσεις με εταιρείες Πετρελαιοειδών και υγραερίου

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΕΑΡΙΟΥ

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018, στα Γραφεία του Δήμου Λάρνακας, στην παρουσία του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, συναντήσεις με Εκπροσώπους των Εταιρειών Πετρελαιοειδών και Υγραερίου.

Κατά την συνάντηση  ακούστηκαν οι θέσεις των Εταιρειών αλλά μεταφέρθηκαν οι θέσεις και οι «κόκκινες» γραμμές του Δήμου Λάρνακας.

Την Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Διυπουργική Επιτροπής σχετικά με το θέμα της μετακίνησης των εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών και Υγραερίου από το Παραλιακό Μέτωπο της Λάρνακα. Αναμένεται ότι η Διυπουργική Επιτροπή θα καθορίσει Οδικό Χάρτη μεσώ του Μνημονίου Κοινής Συναντίληψης μεταξύ Κράτους, Δήμου Λάρνακας και Εταιρειών. Επίσης θα καλεστεί να απαντήσει το βασικό ερώτημα του Δήμου με ποιο τρόπο διασφαλίζονται ότι αυτά που θα συμφωνηθούν – ενέργειες και δεσμεύσεις, θα  διεκπεραιωθούν μέσα στα χρονικά πλαίσια που θα καθοριστούν καθώς και τι κυρώσεις θα επιβάλλονται, όπου υπάρχουν ευθύνες,  σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνηθέντων από οποιοδήποτε μέρος, Κρατικές Υπηρεσίες ή και Εταιρείες. 

Ο Δήμος Λάρνακας, θα καταθέσει την τελική του θέση ανάλογα με τα αποτελέσματα και τις ενέργειες που προκύπτουν από τις πιο πάνω συνεδρίαση , καθώς και την πολιτική που θα ακολουθήσει η Κυβέρνηση μετά από την αναμενόμενη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία υπολογίζεται να πραγματοποιηθεί, όπως επιβεβαιώνεται από τον Υπουργό, περί τα τέλη Μαρτίου.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 23 Μαρτίου 2018