17/01/2020 - Συνάντηση Δημάρχου και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου με Κατοίκους του Συνοικισμού Τσιακκιλερού

 

 

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020, συνάντηση του Δημάρχου Λάρνακας κ. Ανδρέα Βύρα, Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και Υπηρεσιακών Λειτουργών του Δήμου Λάρνακας με κατοίκους, του Συνοικισμού Τσιακκιλερου.

 

Με τη συνάντηση αυτή γίνεται η έναρξη του 5ου κύκλου συναντήσεων και στο σύνολο μέχρι σήμερα έχουν γίνει 35 συναντήσεις μεταξύ αυτών και επαναληπτικές συναντήσεις.

 

Οι συναντήσεις αυτές που συνεχίζουν να αποτελούν μια καινοτομία, γίνονται μέσα στα πλαίσια της συχνής επικοινωνίας με τους δημότες με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων αλλά και την καταγραφή εισηγήσεων.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα όπως η έλλειψη χώρου στάθμευσης,  η συντήρηση και οι ανάγκες των πάρκων που βρίσκονται στην περιοχή, ο καθαρισμός περιοχών πρασίνου και η αποκατάσταση, ανακατασκευή πεζοδρομίων κ.α.

Πέραν αυτών, συζητήθηκε και το πρόβλημα που προκύπτει με τους χώρους στάθμευσης στην γύρω περιοχή. Έγιναν διάφορες εισηγήσεις για επίλυση του προβλήματος,  κατά τρόπο που να διευκολύνονται οι κάτοικοι της περιοχής.

Ο Δήμαρχος Λάρνακας διαβεβαίωσε τους κατοίκους, ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για οριστική επίλυση των προβλημάτων.