08/09/2017 - Συνάντηση Δημάρχου Λάρνακας με κατοίκους μέρους της περιοχής Λιμανιού

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ

 

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017, η δέκατη ένατη κατά σειρά  συνάντηση του Δημάρχου Λάρνακας κ. Ανδρέα Βύρα, Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και Υπηρεσιακών Λειτουργών του Δήμου Λάρνακας με κατοίκους, μέρους της  περιοχής Λιμανιού. Η συνάντηση έγινε στην Αίθουσα Επιβατών του Λιμανιού Λάρνακας.

 

Τα προβλήματα που συζητήθηκαν αφορούσαν την κατάσταση και επιδιόρθωση των δρόμων, την επιδιόρθωση των πεζοδρομίων, καθώς και προβλήματα οχληρίας και ηχορύπανσης που δημιουργούνται από τα υποστατικά διασκέδασης στην περιοχή, αλλά και από κάποιες χρήσεις εντός του Λιμανιού. 

 

Θέμα συζήτησης αποτέλεσε και η ενιαία ανάπτυξη Λιμανιού και Μαρίνας Λάρνακας, καθώς και η μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου.

Ο Δήμαρχος σχετικά με τα πιο πάνω ανέφερε ότι οι προσφορές για εκδήλωση ενδιαφέροντος έχουν ολοκληρωθεί και οι επικρατέστεροι προσφοροδότες είναι τρεις. Πρόκειται για τρεις μεγάλες και αξιόπιστες Εταιρείες και αναμένεται τώρα να ξεκινήσει η επόμενη φάση κατά την οποία θα γίνει ο σχεδιασμός για τη χρήση του Λιμανιού. Σε αυτή τη φάση ο Δήμος Λάρνακας σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες Αρχές θα συμμετέχουν καθόλη τη διαδικασίας με σκοπό να εισακουστούν οι ελάχιστες απαιτήσεις καθώς και η υλοποίηση του αιτήματος της πόλης για μετατροπή του Λιμανιού σε επιβατικό και εμπορικό με συμβατές χρήσεις σε σχέση με τη θέση του. Στόχος του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων  είναι  η επιλογή του επιτυχόντα προσφοροδότη μέχρι το τέλος του χρόνου.

Σχετικά με τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου από τη Λάρνακα στην Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι, αναμένεται ότι με τη λήξη του Διατάγματος Τερματισμού Χρήσης για τις ιδιωτικές Εταιρείες υγρών καυσίμων μέχρι την 1η Μαρτίου 2018 και για τις ιδιωτικές Εταιρείες υγραερίου μέχρι την 1η Μαρτίου 2019,  οι Εταιρείες θα  έχουν προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες αναφορικά με την αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων και τη μετακίνηση τους στο Βασιλικό. Ευχή όλων είναι να τηρηθούν πλήρως τα χρονοδιαγράμματα, αυτά.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 8 Σεπτέμβριου 2017