07/04/2017 - Συνάντηση Δημάρχου Λάρνακας με κατοίκους της Ενορίας Χρυσοπολίτισσας

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΧΡΥΣΟΠΟΛΙΤΙΣΣΑΣ

 

Συνάντηση με τους κατοίκους της Ενορίας Χρυσοπολίτισσας, πραγματοποίησαν την Τρίτη 4 Απριλίου 2017, σε σχολική αίθουσα του Ευρυβιαδείου Γυμνασίου, ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Βύρας, Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και Υπηρεσιακοί του Δήμου Λάρνακας. 

Θέματα συζήτησης, μεταξύ άλλων, αποτέλεσαν η κακή κατάσταση των δρόμων λόγω των ημιτελών εργασιών του Συμβουλίου Αποχετεύσεων. Αναφορά έγινε επίσης στην καθημερινή στάθμευση επί των πεζοδρομίων λόγω έλλειψης χώρων στάθμευσης στην περιοχή, στα υφιστάμενα εγκαταλειμμένα σπίτια και παράγκες και σε θέματα καθαριότητας.

Οι κάτοικοι παραπονέθηκαν έντονα για την υφιστάμενη κατάσταση των δρόμων αλλά και για τις συνεχιζόμενες εργασίες του ΣΑΛ, που σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργούνται προβλήματα στη διακίνηση, τόσο των πεζών, όσο και των αυτοκινήτων. Η κατάσταση αυτή γίνεται όλο και πιο δύσκολη στις περιπτώσεις όπου εντοπίζονται αρχαιολογικά ευρήματα.

Στη συνέχεια Δήμαρχος Λάρνακας, ενημέρωσε τους κατοίκους ότι είναι εις γνώση της Δημοτικής Υπηρεσίας  τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ενορία και ότι θα καταβάλει τα μέγιστα στην επίλυση τους. Παράλληλα τους ανέφερε ότι λόγω της ισχύουσας Νομοθεσίας σχετικά με τα αρχαιολογικά ευρήματα, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, δεν μπορεί να προχωρήσει τις εργασίες του χωρίς την άδεια από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τόσο ο Δήμος Λάρνακας όσο και το ΣΑΛ, να μην μπορούν να προβούν άμεσα σε οποιαδήποτε βελτιωτικά έργα. 

Παρόλα αυτά, διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι την ερχόμενη Τρίτη 11 Απριλίου 2017, σε προγραμματισμένη συνάντηση με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, θα συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα με σκοπό την εξεύρεση πιθανής λύσης.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 6 Απριλίου 2017