26/05/2017 - Συνάντηση Δημάρχου με κατοίκους της περιοχής Καμάρων

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΜΑΡΩΝ

 

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 23 Μαΐου 2017, η δέκατη έβδομη κατά σειρά  συνάντηση του Δημάρχου Λάρνακας κ. Ανδρέα Βύρα, Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και Υπηρεσιακών Λειτουργών του Δήμου Λάρνακας με κατοίκους της περιοχής Καμάρων. Η συνάντηση έγινε στο καφενείο «Καμάρες».

Τα προβλήματα που συζητήθηκαν αφορούσαν την κατάσταση και επιδιόρθωση των δρόμων, την επιδιόρθωση των πεζοδρομίων, καθώς και τη συντήρηση των πάρκων που υπάρχουν στην περιοχή. Παράλληλα διατυπώθηκαν προβλήματα που δημιουργούνται από τις έντονες βροχοπτώσεις, όπως τις πλημμύρες σε συγκεκριμένα σημεία.

 

Ο Δήμαρχος καθώς και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, που ήταν παρόντα, ανέφεραν ότι  το θέμα των πλημμυρών που παρατηρείται κατά τις περιόδους που υπάρχουν έντονες βροχοπτώσεις, είναι μια δυσάρεστη κατάσταση που ταλανίζει κάθε φορά τους κατοίκους διάφορων περιοχών. Το φαινόμενο αυτό στη συγκεκριμένη περιοχή, παρουσιάζεται σε  πολύ έντονο βαθμό. Ο Δήμος Λάρνακας, έχει προβεί σε όλες τις δυνατές ενέργειες από μέρους του και το θέμα συντονίζει η Επαρχιακή Διοίκηση  Λάρνακας η οποία σε συνεργασία με άλλα Κυβερνητικά Τμήματα, όπως το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων παρακολουθούν την ετοιμασία της ολοκληρωμένης μελέτης για την περιοχή. Παράλληλα η Επαρχιακή Διοίκηση προβαίνει σε προσωρινά ανακουφιστικά μέτρα με στόχο τη διεύρυνση των χωμάτινων καναλιών και τη διάνοιξη περισσοτέρων εκτροπών των υδάτων προς την Αλυκή.

Σημειώνεται επίσης ότι, αφού ολοκληρωθούν οι επισκέψεις στους Συνοικισμούς, Ενορίες και άλλες περιοχές της Λάρνακας και αφού καταγραφούν όλα τα προβλήματα, με πρωτοβουλία του Δήμου Λάρνακας, θα γίνουν όλες οι αναγκαίες επαφές με τα αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα με σκοπό τη λήψη μέτρων για επίλυση τους.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 26 Μαΐου 2017