08/05/2017 - Συνάντηση Δημάρχου με κατοίκους του Συνοικισμού Αγίου Ιωάννη

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

 

Η δέκατη πέμπτη  κατά σειρά συνάντηση του Δημάρχου Λάρνακας κ.Ανδρέα Βύρα, Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και Υπηρεσιακών Λειτουργών με κατοίκους Συνοικισμών, Ενοριών και Περιοχών της Λάρνακας, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη  2 Μαΐου 2017.

 

Η συνάντηση έγινε στον Κυνηγετικό Σύλλογο «Το Βέλος» του Συνοικισμού Αγίου Ιωάννη, κατά την οποία οι κάτοικοι υπέβαλαν παράπονα, αλλά και εισηγήσεις.

 

Θέματα συζήτησης, μεταξύ άλλων, αποτέλεσαν η κακή κατάσταση των δρόμων, των πεζοδρομίων, αλλά και κάποια θέματα καθαριότητας. Αναφορά έγινε επίσης για τα  προβλήματα των προσφυγικών κατοικιών του Συνοικισμού, η συντήρηση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Πολεοδομίας.

 

Ο Δήμαρχος Λάρνακας με τη σειρά του, ανέφερε ότι είναι εις γνώση της Δημοτικής Υπηρεσίας τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει o Συνοικισμός και ότι θα καταβάλει τα μέγιστα στην επίλυση τους, ειδικότερα στην κατασκευή πεζοδρομίων και συντήρηση των δρόμων.  Παράλληλα τόνισε ότι λόγω της ιδιομορφίας που υπάρχει, ο ρόλος του Δήμου Λάρνακας είναι καθαρά υποστηρικτικός, αφού οι προσφυγικές κατοικίες εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Κράτους. Παρόλα αυτά, διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι θα προβεί σε όλα τα αναγκαία διαβήματα και εισηγήσεις προς τα Αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα, ούτως ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα, αυτά.

 

Παρούσα στη συνάντηση ήταν και η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων κ. Σκεύη  Κουκούμα, η οποία με τη σειρά της επισήμανε τα προβλήματα του Συνοικισμού, και διαβεβαίωσα τους κατοίκους, ότι όλα έχουν καταγραφεί σε επιτόπια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πριν από 2 μήνες περίπου,  και ότι καταβάλλονται προσπάθειες προς επίλυση τους.

 

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 5 Μαΐου 2017