14/02/2017 - Συνάντηση με υπουργό μεταφορών, επικοινωνιών και έργων

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017, συνάντηση του Δημάρχου Λάρνακας κ. Ανδρέα Βύρα, των Αρχηγών των Δημοτικών Ομάδων και Υπηρεσιακών Λειτουργών με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριο Δημητριάδη, στο Γραφείο του.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν οι τελευταίες εξελίξεις της ανάπτυξης του Λιμανιού – Μαρίνας Λάρνακας.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Υπουργός ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι ενέργειες και τους ανέφερε ότι σε πρώτο στάδιο οι Εταιρείες έχουν παραλάβει τα Έγγραφα για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ακολούθως, θα γίνει αξιολόγηση των προτάσεων και θα ετοιμαστούν οι ανάλογοι Όροι Προσφορών, σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις.

Ο Δήμαρχος Λάρνακας ζήτησε από τον κ. Υπουργό όπως ο Δήμος έχει άμεση εμπλοκή και συμμετοχή στις διαδικασίες και στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, ούτως ώστε να καθοριστούν οι ελάχιστες απαιτήσεις σε εγκαταστάσεις και υποδομές από την εν λόγω ανάπτυξη, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του Τοπικού Σχεδίου.

Ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι θα αποσταλούν στο Δήμο Λάρνακας κατά την ετοιμασία των Όρων Προσφορών οι θέσεις του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τις ελάχιστες απαιτήσεις, ούτως ώστε να υπάρξει κοινό σημείο αναφοράς και σύγκλισης.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 14 Φεβρουάριου 2017