07/04/2017 - Συνάντηση με Συμβούλους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017, συνάντηση του Δημάρχου Λάρνακας κ. Ανδρέα Βύρα, των Αρχηγών των Δημοτικών Ομάδων, Υπηρεσιακών Λειτουργών του Δήμου Λάρνακας, Συμβούλων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και άλλων, στα Γραφεία του Τμήματος Δημοσιών Έργων.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ενημέρωση για διάφορα θέματα σχετικά με την προώθηση του έργου του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας.

Ο Δήμαρχος Λάρνακας κατά τη συνάντηση, αναφέρθηκε στις ελάχιστες απαιτήσεις από μέρους του Δήμου Λάρνακας σχετικά με τις εγκαταστάσεις και υποδομές από την εν λόγω ανάπτυξη, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του Τοπικού Σχεδίου, οι οποίες ήδη έχουν σταλεί στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Σκοπός της συνάντησης αυτής είναι η άμεση εμπλοκή του Δήμου Λάρνακας στη συμμετοχή των διαδικασιών και στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων σχετικά με το εν λόγω έργο και κατ’ επέκταση η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των δημοτών.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 6 Απριλίου 2017