10/02/2015 - Συνάντηση με εκπροσώπους των Συντεχνιών Ο.Η.Ο Σ.Ε.Κ. και Σ.Η.ΔΗ.ΚΕΚ. Π.Ε.Ο

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Γραφείο του Δημάρχου Λάρνακας κ.Ανδρέα Ν. Λουρουτζιάτη με εκπροσώπους των Συντεχνιών Ο.Η.Ο Σ.Ε.Κ. και Σ.Η.ΔΗ.ΚΕΚ. Π.Ε.Ο.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας της Ο.Η.Ο. Σ.Ε.Κ. κ.Ανδρέας Ηλία και ο Γενικός Γραμματέας της  Σ.Η.ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Π.Ε.Ο.  κ. Αντώνης Νεοφύτου και Υπηρεσιακοί Λειτουργοί του Δήμου Λάρνακας.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν διάφορα εργασιακά θέματα που αφορούν το Δήμο Λάρνακας και τρόποι επίλυσης τους, καθώς και θέματα που σχετίζονται με τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, συζητήθηκαν τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μη πλήρωση κενών θέσεων, λόγω των υφιστάμενων μέτρων απαγόρευσης των προσλήψεων.

Οι εκπρόσωποι των δύο Συντεχνιών συμφώνησαν με τον Δήμαρχο Λάρνακας όπως καταβληθούν αφενός, κοινές προσπάθειες και σε συνεννόηση με τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, εξευρεθούν τρόποι για έγκριση πλήρωσης οργανικών κενών θέσεων, οι οποίες αποτελούν αδήριτη ανάγκη για τη ομαλή λειτουργίας του Δήμου και αφετέρου η αγορά υπηρεσιών για βραχυπρόθεσμη κάλυψη αναγκών.