03/04/2017 - Συνάντηση του Δημάρχου Λάρνακας με κατοίκους της Τουρκοκυπριακής Συνοικίας Σκάλας

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ

Συνάντηση με τους κατοίκους της Τουρκοκυπριακής Συνοικίας ΣΚΑΛΑΣ, πραγματοποίησαν ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας, Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και Υπηρεσιακοί του Δήμου Λάρνακας.  Η συνάντηση εμπίπτει στα πλαίσια των συναντήσεων με κατοίκους Συνοικισμών, Ενοριών και Περιοχών της Λάρνακας, για επίλυση διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Μαρτίου  2017, στο οίκημα του Αθλητικού Προσφυγικού  Σωματείου «Ποσειδών».

Θέματα συζήτησης, μεταξύ άλλων, αποτέλεσαν η κακή κατάσταση των δρόμων και πεζοδρομίων καθώς και τα προβλήματα που δημιουργούνται σε συγκεκριμένα σημεία, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Αναφορά έγινε επίσης στα υφιστάμενα εγκαταλειμμένα σπίτια και παράγκες που υπάρχουν στην περιοχή, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν εστία τρωκτικών. Η συντήρηση των σπιτιών από τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, οι χώροι στάθμευσης, αλλά και η δημιουργία χώρων πρασίνου απασχόλησαν τους παρευρισκομένους.

Ο Δήμαρχος Λάρνακας, αφού καλωσόρισε τους κατοίκους, τους ανέφερε ότι είναι εις γνώση της Δημοτικής Υπηρεσίας  τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Συνοικία και ότι θα καταβάλει τα μέγιστα στην επίλυση τους. Παράλληλα τόνισε ότι λόγω της ιδιομορφίας που υπάρχει, ο ρόλος του Δήμου Λάρνακας είναι καθαρά υποστηρικτικός, αφού το 90% των σπιτιών και υποστατικών εμπίπτουν στην δικαιοδοσία του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Δήμος να μην μπορεί να προβεί άμεσα σε βελτιωτικά έργα, συντηρήσεις σπιτιών, αλλά και κατεδάφιση ετοιμόρροπων και εγκαταλειμμένων υποστατικών.

Παρόλα αυτά, διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι θα προβεί σε όλα τα αναγκαία διαβήματα και εισηγήσεις προς τα αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα, ούτως ώστε να επιλυθούν οριστικά τα προβλήματα, αυτά.

Για τον πιο πάνω λόγο, καταγράφηκαν όλες οι εισηγήσεις και παράπονα και διενεργήθηκε επί τόπου επίσκεψη για διαπίστωση των προβλημάτων.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 30 Μαρτίου 2017