16/02/2015 - Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για την υποβολή της υποψηφιότητας της Λάρνακας για τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας του 2018

Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για την υποβολή της υποψηφιότητας της Λάρνακας για τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας του 2018. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής καλούμε σε ανοικτή διαβούλευση τους νέους για την επιλογή των θεματικών προτεραιοτήτων που θα κινηθεί το πρόγραμμα της υποψηφιότητας. Οδηγός μας στη διαδικασία αυτή οι οκτώ θεματικές προτεραιότητες για τους νέους που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Νεολαία.

Ο Δήμος της Λάρνακας και η Επιτροπή Διεκδίκησης της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2018 καλούν όλους τους νέους έως 35 ετών αλλά και τους εκπροσώπους οργανώσεων και σχημάτων νεολαίας της Κύπρου να συμμετέχουν στην ανοικτή αυτή διαδικασία προτείνοντάς τρεις από τις οκτώ προτεραιότητες που εκτιμούν πως έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τους νέους της Κύπρου.

Για να συμμετέχετε στο διάλογο αυτό επιλέξτε τρεις από τους παρακάτω τίτλους και στείλτε τους με μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook (https://www.facebook.com/EYCLarnakaCandidateCity2018?fref=ts )  μαζί με το όνομά σας ή το όνομα του φορέα που εκπροσωπείται.

  • Education and training – εκπαίδευση και κατάρτιση
  • Employment & entrepreneurship – απασχόληση και επιχειρηματικότητα
  • Health & well-being – υγεία και ευεξία
  • Participation – συμμετοχή
  • Voluntary activities – εθελοντικές δράσεις
  • Social inclusion – κοινωνική ενσωμάτωση
  • Youth & the world – οι νέοι και ο κόσμος
  • Creativity & culture – δημιουργικότητα και πολιτισμός

Η διαδικασία θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015.

ΛΑΡΝΑΚΑΣ, 13 Φεβρουάριου 2015