28/03/2019 - Συνεδρία Ολομέλειας Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας

Συνεδρία Ολομέλειας Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας

Στις 19 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε Συνεδρία της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας για ανασκόπηση των εξελίξεων σχετικά με την πρόθεση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων να ζητήσει από το Υπουργικό Συμβούλιο επιπρόσθετη, δίμηνη παράταση για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών σχετικά με την ενιαία ανάπτυξη του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας.

Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για την καθυστέρηση που παρατηρείται για ένα τόσο ζωτικό έργο που θα βοηθήσει την οικονομία της Πόλης και της Επαρχίας Λάρνακας αλλά και της χώρας γενικότερα, τόσο κατά το στάδιο της υλοποίησης του, όσο και αργότερα με τη λειτουργία του. Η υλοποίηση του έργου της ενιαίας ανάπτυξης του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας αναμένεται να δημιουργήσει εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας αλλά κυρίως θα αναβαθμίσει το Εμπορικό και Τουριστικό Προϊόν της Λάρνακας. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή Ανάπτυξης ζητά από τους αρμόδιους φορείς που αξιολογούν την προσφορά αυτή, όπως λάβουν υπόψη το συνολικό οικονομικό όφελος που θα έχει για τον τόπο η επένδυση αυτή και όχι σε στενά λογιστικά πλαίσια.

Η Επιτροπή ενημερώνεται από το Δήμαρχο για τις εξελίξεις του θέματος της μετακίνησης των εγκαταστάσεων υγρών καυσίμων και υγραερίου από τη παραλιακή περιοχή Λάρνακας στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού καθώς και για τις συνεδρίες των δύο Επιτροπών που συστάθηκαν με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για παρακολούθηση και συντονισμό των ενεργειών που προβαίνουν τόσο το Κράτος όσο και οι Εταιρείες.

Δύο από τις τέσσερις Εταιρείες υγρών καυσίμων έχουν υπογράψει συμφωνίες για εξυπηρέτηση από Εταιρείες που ήδη διαθέτουν εγκαταστάσεις στη περιοχή Βασιλικού ενώ οι άλλες δύο, αφού εξασφάλισαν τις σχετικές άδειες, εκτελούν αυτή την περίοδο κατασκευαστικές εργασίες. Όσον αφορά το υγραέριο βρίσκονται σε εξέλιξη οι αιτήσεις αδειοδότησης νέων εγκαταστάσεων και συντονίζονται από το αρμόδιο Υπουργείο σχετικές συμφωνίες που θα πρέπει να γίνουν μεταξύ των επηρεαζόμενων αναφορικά με τη κατασκευή, χρήση και λειτουργία του αγκυροβολίου και των αγωγών μεταφοράς των προϊόντων.  Επίσης ο Δήμαρχος, ενημερώνει την Επιτροπή Ανάπτυξη της  Πόλης ότι ανάλογα με τις εξελίξεις που θα προκύψουν κατά τους μήνες Ιούνιο Ιούλιο του 2019 θα συγκαλέσει Πανδημοτική Συγκέντρωση για σχετική ενημέρωση.

Η Επιτροπή Ανάπτυξης σημειώνει τις μέχρι σήμερα δραστηριότητες που έχουν προωθηθεί από το Κράτος και τις Εταιρείες και ζήτησε από το Δήμο Λάρνακας να παρακολουθεί στενά τα χρονοδιαγράμματα που έχουν συμφωνηθεί.  

Όσον αφορά τη δημιουργία Πανεπιστημιακής Σχολής στη Λάρνακα, ο Δήμαρχος ενημέρωσε την Επιτροπή ότι σε συνάντηση που είχε με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, φάνηκε ότι για να είναι δυνατή η δημιουργία της Σχολής πρέπει να υπολογιστεί το επιπρόσθετο ποσό και για να είναι εφικτή η υλοποίηση του θα πρέπει το κράτος να χορηγήσει επιπρόσθετα το ποσό αυτό από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η δημιουργία της Πανεπιστημιακής Σχολής Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία της πόλης και επαρχίας Λάρνακας και συμφώνησε όπως καταβληθούν από όλους τους παρευρισκόμενους προσπάθειες για εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλιών, τα οποία να κατανεμηθούν στους Προϋπολογισμούς του Κράτους κατά έτος, αφού είναι ίσως το μοναδικό έργο που η Λάρνακα ζητά από το κράτος για να συνεισφέρει.

Τέλος, ο Δήμαρχος ενημέρωσε την Επιτροπή Ανάπτυξη για την Πρόοδο των Έργων που δύναται να συν χρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία Περιφερειακής  Ανάπτυξης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» όπως:

Τα Έργα που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία είναι:

  • Ανέγερση νέας Δημοτικής Αγοράς Λάρνακας – Το έργο είναι υπό εξέλιξη με προϋπολογισμό €7.5  εκ  και υπολογίζεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα του 2020.
  • Ανάπλαση Δημοτικού Κήπου Λάρνακας – Το έργο έχει ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2019 με προϋπολογισμό €1 εκ.
  • Δημιουργία Πολυχώρου Δημιουργικότητας και Πολιτισμού (Λέσχη Λάρνακας) – Το έργο βρίσκεται υπό εξέλιξη με προϋπολογισμό €1,6 εκ και υπολογίζεται η ολοκλήρωση του τέλη του 2020.
  • Δημιουργία Πολυδύναμου Πολυχώρου Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας – Πρώην Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας. Το έργο βρίσκεται υπό εξέλιξη με προϋπολογισμό €4,200,000  και υπολογίζεται η ολοκλήρωση του μέσα του 2020.
  • Ανάπλαση οδών και διευκόλυνσης ΑΜΕΑ στο Κέντρο της Λάρνακας. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάιο του 2019 με προϋπολογισμό €3.2 εκ  και υπολογίζεται η ολοκλήρωση του μέσα του 2020.
  • Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων συγκροτήματος Ζουχούρι  και διαμόρφωση Πλατείας.  Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της ετοιμασίας των κατασκευαστικών σχεδίων αφού η επιλογή του σχεδίου έγινε κατόπιν αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Το έργο θα προσφοροδοτηθεί περί τα τέλη του 2019 με προϋπολογισμό €2,870,000  και υπολογίζεται η ολοκλήρωση του τέλη του 2022.

Πέραν των πιο πάνω έργων, ο Δήμος ανέλαβε την κατασκευή των γηπέδων τένις στην περιοχή του Κοινοτικού Κέντρου Λάρνακας όπου με την μετακίνηση του Ομίλου Αντισφαίρισης Λάρνακας στο νέο του χώρο, θα μπορέσουν να ξεκινήσουν οι ανασκαφές για την ανάδειξη του Αρχαίου Λιμανιού του Κιτίου που βρίσκεται στον χώρο της σημερινής έδρας του Ομίλου στην οδό Κιλκής στη Λάρνακα.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 28 Μαρτίου 2019