24/03/2015 - Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα «Η Σύγχρονη Εποχή για το Ευρωπαϊκό και Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα»