21/04/2015 - Προσωρινό μέτρο ελεύθερης στάθμευσης οχημάτων

Η Τροχονομική Υπηρεσία του Δήμου Λάρνακας, υπενθυμίζει το κοινό ότι το προσωρινό μέτρο ελεύθερης στάθμευσης οχημάτων επί της Λεωφόρου Αθηνών έχει ήδη τερματιστεί.

Για την εξυπηρέτηση του το κοινό μπορεί να χρησιμοποιεί τους νόμιμους δημόσιους  και παρόδιους χώρους στάθμευσης του Αστικού Εμπορικού Κέντρου που φαίνονται στον πιο κάτω χάρτη.

Το πιο πάνω μέτρο τέθηκε ήδη σε ισχύ και λαμβάνονται μέτρα κατά της παράνομης στάθμευσης επί της Λεωφόρου Αθηνών και επί της οδού Πιαλέ Πασά.