15/02/2019 - Στέγη Ηλικιωμένων και Αναπήρων στο Συνοικισμό Κόκκινες Λάρνακας

ΣΤΕΓΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΟ

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα συνάντηση του Δημάρχου Λάρνακας κ. Ανδρέα Βύρα, Μελών του Δημοτικού Συμβούλιου και Υπηρεσιακών Λειτουργών του Δήμου Λάρνακας, με τους κάτοικους του Συνοικισμού Κόκκινες.

Κατά την συνάντηση εκτεταμένη  αναφορά έγινε στην υφισταμένη κατάσταση της πρώην Στέγη Ηλικιωμένων και Αναπήρων, η οποία βρίσκεται σε πολύ άθλια κατάσταση.  Η συγκεκριμένη Στέγη είναι εγκαταλειμμένη και χρήζει άμεσης κατεδάφισης αλλά και εξυγίανσης του χώρου γιατί αποτελεί εστία τρωκτικών. Επίσης, σε συχνές περιπτώσεις στο συγκεκριμένο χώρο παρατηρήθηκαν φαινόμενα παραβατικότητας και βανδαλισμού.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τους κατοίκους ότι η Στέγη αυτή εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Κράτους και ότι έχουν γίνει άμεσες προσπάθειες, από μέρους του Δήμου, μέσω του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κατ’ επέκταση τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, για επίσπευση των διαδικασιών κατεδάφισης.

Καθότι οι διαδικασίες από μέρος του Κράτους κωλυσιεργούν, ο Δήμος Λάρνακας αποφάσισε όπως, σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενός μηνός, εάν δεν γίνει καμιά προσπάθεια μέσων των αρμόδιων Υπηρεσιών του Κράτους, θα αναλάβει την κατεδάφιση της, γιατί ο Στέγη αυτή αποτελεί ένα κίνδυνο για την υγεία και ασφάλεια των κάτοικων του Συνοικισμού.