22/01/2021 - Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή Λάρνακας 2021 - 2030

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή Λάρνακας 2021 - 2030

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας σε συνεδρία του την Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021 έγκρινε την Μελέτη Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή Λάρνακας 2021 – 2030 που περιλαμβάνει τους Δήμου Αραδίππου, Λιβαδιών, Δρομολαξίας –  Μενεόυ, Αθηένου, Λάρνακας και Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης.

 

Η Στρατηγική επικεντρώνεται σε 3 άξονες προτεραιότητας ως ακολούθως:

  • Λάρνακα, γαλάζια πόλη
  • Λάρνακα, πράσινη πόλη
  • Λάρνακα, ανθρώπινη πόλη

 

Σκοπός της Μελέτης αυτής είναι η προώθηση της βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης στην περιοχή μέσα από την υλοποίηση Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης για την Βιώσιμη Ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του αστικού και περιαστικού συμπλέγματος της Λάρνακας. Μεταξύ άλλων προβλέπει τη συνεργασία για τη συντονισμένη αντιμετώπιση των σύνθετων οικονομικών, κοινωνικών, δημογραφικών και περιβαλλοντικών αναγκών και προκλήσεων της περιοχής.

 

Η Στρατηγική περιλαμβάνει έργα δεκαετίας τα οποία υπολογίζεται να ανέλθουν γύρω στα €324 εκατομμύρια και θα είναι συγχρηματοδοτούμενα από διάφορα Ταμεία.

 

Η Μελέτη θα υποβληθεί σύντομα στην Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΕΠΣΑ) και στη συνέχεια θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λάρνακας.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 22 Ιανουαρίου 2021