09/03/2016 - Τέχνες, Πολιτισμός και Ψηφιακή Τεχνολογία

Μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Πολιτιστικής Δημιουργίας για Παιδιά και Νέους και της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας Φιλομάθειας.

Αποσκοπεί στην επιμόρφωση των νέων σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων ψηφιακών εργαλείων στους τομείς της καλλιτεχνικής δημιουργίας, της πολιτιστικής παιδείας και της πολιτιστικής διαχείρισης.

Σειρά σεμιναρίων κατά το μήνα Απρίλιο με την εξής θεματολογία:

2 Απριλίου 2016: Δημιουργία ιστοσελίδας / blog με WordPress για την παραγωγή ή προβολή δημιουργικού έργου.

9 Απριλίου 2016: Ψηφιακά εργαλεία για τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

16 Απριλίου 2016: Παρουσίαση του προγράμματος EFIPEN και σεμινάριο για τους τρόπους παραγωγής και προβολής δημιουργικού έργου μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και για τους τρόπους αποτελεσματικής ενημέρωσης για ευκαιρίες για καλλιτέχνες όσον αφορά επιχορηγήσεις και εκπαίδευση

23 Απριλίου 2016: Διαδραστικές Αφηγήσεις με τη χρήση Ψηφιακών Μέσων.

Περισσότερες πληροφορίες:
https://philomathiaeducationalservices.wordpress.com/collaborationwithyouthfoundation/

Εγγραφές: http://goo.gl/forms/u9XK6grOLx