09/11/2018 - Τελετή Υπογραφής του Συμβολαίου του Έργου "Αποκατάσταση Αρχαίου Μνημείου" (Λέσχη Λάρνακας)

Τελετή Υπογραφής του Συμβολαίου του Έργου

«Αποκατάσταση Αρχαίου Μνημείου» (Λέσχη Λάρνακας)

 

 

Προσκαλείσθε στην Τελετή Υπογραφής του Συμβολαίου του Έργου «Αποκατάσταση Αρχαίου Μνημείου» (Λέσχη Λάρνακας), που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 3.00 μ.μ., στα

Κεντρικά Γραφεία του Δήμου Λάρνακας (6ος όροφος).

 

Το πιο πάνω έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

  

ΛΑΡΝΑΚΑ, 9 Νοεμβρίου 2018