29/12/2020 - Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας, στα πλαίσια διευκόλυνσης των δημοτών, ανακοινώνει ότι δίνεται παράταση της εξόφλησης των δημοτικών φορολογιών, Δικαιωμάτων Αποκομιδής Σκυβάλων, Επαγγελματικού Φόρου, Δικαιωμάτων Χρήσης / Διατήρησης Επαγγελματικών Υποστατικών, Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Τέλους Κοιμητηρίου

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας, στα πλαίσια διευκόλυνσης των δημοτών, ανακοινώνει ότι δίνεται παράταση της εξόφλησης των δημοτικών φορολογιών, Δικαιωμάτων Αποκομιδής Σκυβάλων, Επαγγελματικού Φόρου, Δικαιωμάτων Χρήσης / Διατήρησης Επαγγελματικών Υποστατικών, Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Τέλους Κοιμητηρίου για το έτος 2020, μέχρι και την Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021, μόνο στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη. 

Μετά την ημερομηνία αυτή σε μη εξοφλημένους λογαριασμούς θα επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση επί του οφειλόμενου ποσού, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.  

Οι δημότες παρακαλούνται όπως εξοφλήσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους προς αποφυγή πρόσθετης επιβάρυνσης και όπως ενημερώνονται για τυχόν δικαιώματα τους μέσω του Τμήματος Εισπράξεων Φόρων.

ΛΑΡΝΑΚΑ,  29 Δεκεμβρίου 2020