27/01/2021 - Το Οικονομικό Τμήμα του Δήμου Λάρνακας, πληροφορεί το κοινό ότι η είναι η 29η Ιανουαρίου 2021, είναι η τελευταία ημέρα αποπληρωμή των Δικαιωμάτων Αποκομιδής Σκυβάλων, Επαγγελματικού Φόρου, Δικαιωμάτων Χρήσης / Διατήρησης Επαγγελματικών Υποστατικών, Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Τέλους Κοιμητηρίου για το έτος 2020.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

 

Το Οικονομικό Τμήμα του Δήμου Λάρνακας, πληροφορεί το κοινό ότι η είναι η 29η Ιανουαρίου 2021, είναι η τελευταία ημέρα αποπληρωμή των Δικαιωμάτων Αποκομιδής Σκυβάλων, Επαγγελματικού Φόρου, Δικαιωμάτων Χρήσης / Διατήρησης Επαγγελματικών Υποστατικών, Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Τέλους Κοιμητηρίου για το έτος 2020.

 

Από τις 29 Ιανουαρίου 2021 και μετά θα τηρηθούν οι πρόνοιες της ισχύουσας Νομοθεσίας. Η εξόφληση των φορολογιών γίνεται μόνο στo Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 26 Ιανουαρίου 2021