20/10/2016 - Ζηνώνειο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο

ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΣΥ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ Η 1Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΖΗΝΩΝΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Ξεκίνησε την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2016, ο 18ος κύκλος του θεσμού του Ελεύθερου Ζηνώνειου Πανεπιστημίου στη Λάρνακα. Ο νέος κύκλος διαλέξεων περιλαμβάνει 15 ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από ακαδημαϊκούς του  Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και επιφανείς προσωπικότητες από το χώρο των γραμμάτων, της πολιτικής, της επιστήμης, της τέχνης και του πολιτισμού από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Κατά την πρώτη διάλεξη  ο Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Χρίστος Ν. Σχίζας ανέπτυξε το θέμα: Ηλεκτρονική Υγεία-η ασθενοκεντρική προσέγγιση ενός Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ).

Ο Καθ. Χρίστος Σχίζας ανέπτυξε το ρόλο που θα διαδραματίσει η ηλεκτρονική υγεία (eHealth - ηΥγεία) στην καλύτερη πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, παρακολούθηση και διαχείριση της υγείας και του τρόπου ζωής των πολιτών. Έγινε ενημέρωση για την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης  να προωθήσει τη δημιουργία ενός "ευρωπαϊκού χώρου ηΥγείας", συντονίζοντας δράσεις και διευκολύνοντας τη συνέργεια μεταξύ συναφών πολιτικών και ενδιαφερομένων φορέων με στόχο την εξεύρεση καλύτερων λύσεων, την αποφυγή του κατακερματισμού της αγοράς και τη διάδοση ορθών πρακτικών.

Ειδικότεροι στόχοι της ΕΕ είναι η δημιουργία ενός συστήματος ηλεκτρονικών μητρώων υγείας με τη στήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών και της τυποποίησης, η ανάπτυξη δικτύων ανταλλαγής πληροφοριών για την υγεία μεταξύ φορέων περίθαλψης, η παροχή υπηρεσιών υγείας σε απευθείας σύνδεση, όπως πληροφοριών για μια υγιεινή ζωή και πρόληψη των ασθενειών, και  η ανάπτυξη συστημάτων τηλεσυμβουλευτικής, ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ηλεκτρονικής παραπομπής και ηλεκτρονικής επιστροφής των ιατρικών εξόδων.

Έγινε επίσης σχετική αναφορά στη Στρατηγική της Κύπρου για την ηΥγεία και το οδικό χάρτη που έχει χαράξει η Κυβέρνηση και υιοθετήθηκε από την υπόλοιπη πολιτική ηγεσία για να φθάσει η Κύπρος στην πραγμάτωση ενός Γενικού Συστήματος Υγείας, καθολικού, αλληλέγγυου, και ασθενοκεντρικού.

 

Τη διάλεξη συντόνισε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, Βουλευτής Κώστας Κωνσταντίνου.  Κατά τη διάρκεια του τελετουργικού της έναρξης του 18ου κύκλου, χαιρετισμό απήυθυνε, ο Δημαρχεύων Λάρνακας κ. Πέτρος Χριστοδούλου. Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης εκπρόσωποι της Προοδευτικής Κίνησης Λάρνακας, του ΡΙΚ και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τέλος ανακοίνωσης