ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Παρουσίαση του βιβλίου «Καταγραφή» του Γιαννάκη Ομήρου

Παρουσίαση: Πέτρος Παπαπολυβίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Είσοδος: ελεύθερη
Προκράτηση θέσεων στα τηλ. 24657745, 24629333