ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Παρουσίαση του βιβλίου «Τα Κουτσουλλάτζια» του Ανδρόνικου Κατσιαντώνη

Παρουσίαση: Μιχάλης Χατζήμιχαηλ, ερευνητής και μελετητής της κυπριακής παράδοσης
Είσοδος: ελεύθερη